logo
FA 7-8/2022 informacje i komentarze

Wydarzenia

Otochirurg na czele RGIB

Wydarzenia 1

Fot. IFiPS

WARSZAWA Prof. Henryk Skarżyński, od 1996 roku dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. Zastąpi prof. Leszka Rafalskiego, który sprawował tę funkcję od 15 lat. Nowy szef RGIB to światowej sławy otochirurg i specjalista otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Jako pierwszy w Polsce wykonał operację wszczepienia implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych. Jest światowym pionierem operacji częściowej głuchoty. Wykonał dotychczas prawie 220 tys. procedur chirurgicznych. Wprowadził do codziennej praktyki lekarskiej ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych. RGIB, powołana w 1992 roku, reprezentuje 91 instytutów badawczych (w tym 26 tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz), które prowadzą badania na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych.

Zmiana za sterami NZS

Wydarzenia 2

Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA Karolina Grzesiak z Uniwersytetu Warszawskiego została nową przewodniczącą Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zastąpiła na tym stanowisku Alicję Książek. W NZS działa od początku studiów. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Krajowego ds. studenckich. Koordynowała prace nad raportem Mobbing na uczelniach wyższych i współorganizowała Ogólnopolską Konferencję Zdrowia Psychicznego Zdrowie w Twojej Głowie. Jest studentką IV roku psychologii (jednolite magisterskie) i III roku filologii polskiej (I stopnia). To czwarta osoba stojąca na czele NZS wywodząca się z UW (po Pawle Piskorskim, Piotrze Sulimie i Michale Moskalu) i dwudziesta dziewiąta w ponad 40-letniej historii organizacji. NZS działa obecnie w 29 uczelniach. Skupia około 1,5 tys. członków, a tysiąc kolejnych osób jest sympatykami.

Polski debiut we władzach GYA

Wydarzenia 3

Fot. Archiwum

HALLE/SOPOT Dr hab. Monika Kędra z Zakładu Ekologii Morza Instytutu Oceanologii PAN została wybrana do Komitetu Wykonawczego Global Young Academy. Jest pierwszą osobą z Polski we władzach międzynarodowej sieci zrzeszającej młodych naukowców. Współtworzyła, a następnie była jedną z przewodniczących pan-arktycznej sieci Arctic in Rapid Transition (ART), która zrzesza młodych naukowców zajmujących się Arktyką. Swoje badania dotyczące wpływu zmiany klimatu i sezonowości na bioróżnorodność i dynamikę populacji bentosowych prowadzi głównie w Oceanie Arktycznym oraz Morzu Bałtyckim. GYA powstała w 2010 roku. Wśród około 200 członków z 69 krajów jest troje Polaków: prof. Dominika Latusek-Jurczak z Akademii Leona Koźmińskiego i dr Rafał Majka z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2022 roku) i M. Kędra (od 2018).

Kwartet w ELLIS Society

Wydarzenia 4

Fot. IDEAS

Wydarzenia 5WARSZAWA Dwóch badaczy z IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, zostało przyjętych do European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. To prestiżowe europejskie stowarzyszenie skupiające ponad 900 ekspertów w dziedzinie AI. Dołączyli do nich: dr hab. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR i pierwszy Polak, który otrzymał 3 granty ERC (StG 2010, PoC 2015, CoG 2017) oraz dr Tomasz P. Michalak, lider zespołu badawczego w IDEAS NCBR i wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Już wcześniej członkami ELLIS Society zostali: dr hab. Ewa Szczurek z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Tomasz Trzciński z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.

Doktorat h.c. – prof. Leszek Mrozewicz

Wydarzenia 6

Fot. Alina Metelytsia

WROCŁAW Historyk i epigrafik łaciński, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów, otrzymał 9 czerwca tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z tą uczelnią związany był przez całą swoją karierę akademicką. W latach 2009–2020 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie – placówki o statucie wydziału UAM. Główne obszary jego zainteresowań badawczych to: historia wczesnego cesarstwa rzymskiego, w tym zwłaszcza dzieje prowincji nad Dunajem i Renem, epigrafika łacińska i prozopografia antyczna. Zainicjował powstanie ważnych serii wydawniczych: Xenia Posnaniensia w jej różnych mutacjach oraz Fontes Historiae Antiquae. Przez wiele lat zasiadał we władzach Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine.

Doktorat h.c. – prof. Jean-Marie Lehn

Wydarzenia 7

Fot. Alina Metelytsia

POZNAŃ Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1987 roku został 20 czerwca doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak napisano w uchwale Senatu, to jeden z najwybitniejszych uczonych naszych czasów, „wskazujący nowe kierunki ludzkiej myśli”. Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, podkreśliła, że prof. Lehn jest mistrzem dla kilku pokoleń poznańskich chemików, wielu z nich miało okazję odbywać staże w jego laboratorium w Strasburgu. To także wielki znawca i wielbiciel polskiej kultury, szczególnie muzyki. Tematyka jego badań obejmuje zakres od chemii teoretycznej, poprzez chemię supramolekularną, do chemii stosowanej i materiałowej. Wykłada na prestiżowym Collège de France.

Doktoraty h.c. dla poety i prawnika

Wydarzenia 8

Fot. Michał Święcicki

RZESZÓW Dr Jurij Andruchowycz oraz prof. Bronisław Sitek zostali doktorami honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obu uhonorowano najwyższą godnością akademicką 6 czerwca. J. Andruchowycz to ukraiński poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Był współzałożycielem grupy poetyckiej Bu-Ba-Bu (Burleska-Bałagan-Bufonada), działającej do 1995 r. we Lwowie. Jego utwory przetłumaczono na 21 języków. Występuje również jako ich wykonawca z polskim zespołem muzycznym Karbido. Prof. B. Sitek od 2014 r. pracuje na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Jest autorem blisko 300 opracowań naukowych. Zasiada w Komitecie Nauk Prawnych PAN i w Radzie Doskonałości Naukowej. Od 2020 r. jest członkiem Zespołu doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji.

Z zagranicy do PAN

WARSZAWA Kolejnych 15 naukowców z zagranicy trafi do instytutów PAN, by realizować swoje badania w programie stypendialnym PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity). Dołączą do 35 laureatów, których wyłoniono w ubiegłym roku. Tym razem o 2-letnie staże aplikowało 200 naukowców. Laureaci reprezentują 7 narodowości, a do Polski przyjeżdżają z 9 krajów (Indie, Szwecja, Chiny, Niemcy, Białoruś, Turcja, Finlandia, Francja, Norwegia). Ich badania obejmują 11 dyscyplin. Stypendia zrealizują w 9 instytutach PAN, w tym aż 5 grantów w Instytucie Filozofii i Socjologii, a 3 w Instytucie Chemii Fizycznej. Zajmą się m.in. projektowaniem urządzeń magazynujących energię w oparciu o zmodyfikowany węgiel aktywny otrzymywany z odpadów biologicznych, kompleksowym badaniem petrochronologicznym skał czy poszerzeniem wiedzy o molekularnej kontroli starzenia się. Otrzymają wynagrodzenie w wysokości ok. 2,5 tys. euro miesięcznie.

Granty od Polpharmy

Wydarzenia 9

Fot. Archiwum

WARSZAWA Badacze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zostali laureatami tegorocznych grantów Naukowej Fundacji Polpharmy. Dr hab. n. med. Anna Wardowska z GUMed zbada, w jaki sposób zmienia się zachowanie komórek układu immunologicznego u pacjentów z nerkową postacią tocznia układowego po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 oraz jaki ma to wpływ na przebieg choroby podstawowej. Z kolei dr hab. n. med. Tomasz Skirecki z CMKP stworzy nowy, niezakaźny model włóknienia płuc wywołanego przez białka wirusa SARS-CoV2, który pozwoli zbadać mechanizm odpowiedzialny za rozwój tego procesu w COVID-19, udział w nim poszczególnych typów komórek oraz rolę odpowiedzi zapalnej. Łączny koszt realizacji obu projektów to ponad 1,1 mln zł. Konkurs organizowany jest od 20 lat. W tym roku jego tematem był „COVID-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Szybszy niż Athena

Wydarzenia 10

Fot. AGH

KRAKÓW Polska znalazła się wśród pięciu krajów, w których zostaną zainstalowane nowe superkomputery budujące paneuropejską infrastrukturę przetwarzania danych. Maszyna stanie pod koniec 2023 roku w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH w Krakowie. Będzie to system skali mid-range o mocy kilkakrotnie większej niż najszybszy obecnie superkomputer w Polsce – Athena, który osiąga teoretyczną moc obliczeniową 7,7 PetaFlopsa, a dla obliczeń AI to prawie 240 PetaFlopsów. Superkomputery, które powstaną także w Grecji, Irlandii, Niemczech i na Węgrzech, będą dostępne dla szerokiego grona użytkowników reprezentujących środowisko naukowe, przemysł i sektor publiczny. Dołączą do już działających w Finlandii, Słowenii, Luksemburgu, Bułgarii i Czechach oraz przygotowywanych w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Ministerstwo Edukacji i Nauki zadeklarowało wsparcie projektu w wysokości ok. 12 mln euro.

Nowy prezydent IREG

Wydarzenia 11WARSZAWA Waldemar Siwiński, jeden z założycieli i dotychczasowy wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, stanął na czele tej organizacji. Zastąpił Luiza Claudio Costę, byłego ministra edukacji Brazylii. Jest twórcą polskich rankingów edukacyjnych (m.in. Ranking Szkół Wyższych) i inicjatorem działań na rzecz jakości edukacji w Polsce („Study in Poland”). Był prezesem Polskiej Agencji Prasowej, gdzie powołał serwis „Nauka w Polsce” i wymyślił konkurs Popularyzator Nauki. Jest doktorem honoris causa Politechniki Kijowskiej. Swoją funkcję będzie sprawował do 2026 roku. IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to zarejestrowana w Belgii międzynarodowa organizacja non-profit grupująca twórców i analityków rankingów akademickich. Jej członkami są zarówno główne organizacje rankingowe, jak i uniwersytety i agencje akredytacyjne.

Metrolodzy z dofinansowaniem

WARSZAWA Ponad 21 mln zł otrzymają naukowcy z 15 uczelni i Łukasiewicz – Instytutu Tele– i Radiotechnicznego na realizację 26 projektów wyłonionych w premierowym konkursie „Polska Metrologia”. To wspólna inicjatywa ministra edukacji i nauki oraz prezesa Głównego Urzędu Miar. O finansowanie ubiegały się 83 przedsięwzięcia. Wśród beneficjentów przeważają uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska (po 4 projekty). Najwięcej środków otrzymał Uniwersytet Morski w Gdyni, lider konsorcjum, które za 1 mln zł opracuje koncepcję budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej. Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Inne zespoły zajmą się m.in. opracowaniem podstaw metrologicznych terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, analizą możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni, metodą i urządzeniem do pomiaru długości startu i lądowania samolotu oraz standaryzacją pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G.

Śląski akcent

Wydarzenia 12

Fot. EAIE

KATOWICE Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została wybrana do Rady Generalnej European Association for International Education – jednego z najważniejszych stowarzyszeń branżowych zajmujących się umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego. Będzie to jej druga z rzędu kadencja w tym gremium. W prace EAIE angażuje się od 20 lat. Jest dyrektorem Biura Internacjonalizacji UE Katowice. Koordynuje działania związane z wdrażaniem głównych założeń strategii umiędzynarodowienia uczelni oraz pozyskiwaniem akredytacji i udziałem w sieciach współpracy akademickiej. W 2020 r. UE jako pierwszy na Śląsku otrzymał międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Rok temu na uczelni otwarto pierwszy w województwie Welcome Point.

Wschodzący talent z Torunia

Wydarzenia 13

Fot. L’Oreal

PARYŻ/TORUŃ Dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została laureatką International Rising Talents. Doceniono ją za przełomowe odkrycia w kontekście ferroptozy, jednego z rodzajów śmierci komórki. Jest on kluczowy dla zidentyfikowania nowych rozwiązań, które mogą doprowadzić do leczenia chorób nowotworowych bądź neurodegeneracyjnych. Wykorzystując nowatorskie metody komputerowe, wskazała, w jaki sposób można go zahamować. To czwarta Polka z nagrodą International Rising Talents. Przed nią były: dr hab. Bernadeta Szewczyk (2016), dr hab. Joanna Sułkowska (2017), dr Agnieszka Gajewicz (2018). Laureatki typowane są spośród stypendystek programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Polska jest jednym ze 118 krajów, w których utalentowanym badaczkom przyznawane są te stypendia.

Drony i nie tylko

Wydarzenia 14

Fot. MI

WARSZAWA Wsparcie rozwoju systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej – to główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. W projekcie realizowanym pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury biorą udział: Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Polska Izba Systemów Bezzałogowych. Sieć ma być kolejnym krokiem w stronę rozwoju badań nad maszynami autonomicznymi. Inicjatywa powstaje z myślą o podmiotach gospodarczych, zespołach konstrukcyjnych i akademickich, których projekty nie mogły być dotychczas w pełni testowane ze względu na nietypowy charakter, specyfikę poruszania się czy spore gabaryty. Sieć umożliwi testowanie nie tylko bezzałogowych maszyn latających, ale również jeżdżących i pływających.

Laboratorium ESA na Dolnym Śląsku

WROCŁAW Nowe laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. ESA_Lab@UPWr będzie się specjalizować w obszarze rozwoju globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (GNSS) do celów precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji, wyznaczania orbit satelitów niskich i średnich, transferu czasu, badania ziemskiej atmosfery, w tym troposfery oraz jonosfery (czyli tzw. pogody kosmicznej), ruchu obrotowego Ziemi, a także procesów geodynamicznych. Jednostka zajmie się też organizacją wspólnych szkoleń, seminariów, transferem technologii, a także wymiany dla młodych naukowców, doktorantów i studentów, chcących się rozwijać w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych. Obecnie UPWr realizuje finansowany przez ESA projekt dotyczący budowy rozwiązań technologicznych systemu nawigacyjnego dla Księżyca. Ma zostać wdrożony w 2026 r., a następnie wykorzystany przez przyszłe misje załogowe i bezzałogowe.

Wyróżnienia dla eksploratorów

Wydarzenia 15

Fot. MKiDN

WARSZAWA Po raz ósmy wręczono Nagrody im. Benedykta Polaka za wybitne osiągnięcia eksploracyjne. Uhonorowano nimi: dr hab. Joannę Bocheńską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistkę w zakresie tematyki kurdyjskiej; prof. Janusza T. Pawęskę (na fot. z prawej), wirusologa z Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych Afryki Południowej, odkrywcę nowego arenawirusa wywołującego gorączkę krwotoczną i autora prac dotyczących poszukiwania rezerwuarów filowirusów; brytyjskiego astronoma prof. Jana Charlesa Żarneckiego, jednego z sześciu naukowców odpowiedzialnych za prowadzenie misji bezzałogowej „Huygens Surface Science Probe” na Tytan, współpracującego w trakcie przygotowań do niej z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Nagrody, których patronem jest franciszkanin Benedykt Polak, wręczono na Uniwersytecie Warszawskim.

W Wielkopolsce cenią historyków

Wydarzenia 16

Fot. AutoMedPrint

POZNAŃ Prof. Przemysław Matusik z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Poznania. Doceniono jego czterotomową Historię Poznania. W uzasadnieniu napisano, że dzieło to „jest nie tylko zjawiskiem naukowym, ale i społecznym. Imponuje rozmachem i stanowi drogowskaz, jak należy pisać książki historyczne”. Laureat zajmuje się dziejami XIX w., zwłaszcza zaboru pruskiego, przemianami religijnymi, procesami modernizacyjnymi i historią miejską. Od siedmiu lat jest redaktorem naczelnym „Kroniki Miasta Poznania”. Wśród jego publikacji znajdują się także m.in. monografia «Nadeszła epoka przejścia…». Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836–1871 i przygotowana do druku klasyczna praca Moritza Jaffego Poznań pod panowaniem pruskim.

Lekarze na UW

WARSZAWA Po ponad 70 latach Uniwersytet Warszawski wraca do kształcenia lekarzy. Studia na nowym Wydziale Medycznym ruszą od października 2023 roku. Planuje się przyjęcie na pierwszy rok ok. 60 osób (limity przyjęć dla każdej uczelni kształcącej lekarzy i dentystów ustala każdego roku minister zdrowia), a w kolejnych latach liczba ta miałaby rosnąć. Planowane jest także uruchomienie studiów niestacjonarnych, anglojęzycznych oraz podyplomowych. Na początku wydział mieścić się będzie w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW przy ul. Żwirki i Wigury. Docelowo ma powstać odrębny budynek dydaktyczny. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie dziekanem WM. Wydział Lekarski istniał już w strukturach UW. Działał (z przerwami) od 1816 roku. Był jednym z pięciu wydziałów tworzących strukturę nowo powstałego wówczas uniwersytetu. Został zamknięty w 1950 roku (wraz z Wydziałem Farmaceutycznym), a na jego bazie utworzono Akademię Medyczną w Warszawie (dzisiejszy WUM).

Nobliści z Pomorza Zachodniego

Wydarzenia 17

Fot. WZP

SZCZECIN Nagrodę promującą najważniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego otrzymali w tym roku: dr hab. Maciej Kowalewski (Uniwersytet Szczeciński), dr inż. Karolina Wenelska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. Wojciech Kacalak (Politechnika Koszalińska), dr hab. Wojciech Drożdż (USz), dr hab. inż. Adam Lepczyński (ZUT), dr hab. Marcin Lener, dr Emilia Rogoża-Janiszewska i dr Paweł Rynio (wszyscy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), dr hab. Jan Harff (USz), prof. Katarzyna Dondalska (Akademia Sztuki). Nagroda Specjalna przyznana została dr. hab. Tomaszowi Huzarskiemu z PUM za wyjątkowo sprawne rekrutowanie i poprowadzenie w międzynarodowych próbach klinicznych pacjentek z rakami i mutacjami BRCA1/BRCA2. Zachodniopomorskie Noble wręczane są od 2001 roku autorom publikacji w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożonych lub sprzedanych patentów.

Lubelskie uczelnie razem

LUBLIN Związek Uczelni Lubelskich ogłosił cztery wspólne inicjatywy skierowane do studentów, doktorantów, naukowców i pracowników UMCS, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. W Akademickim Budżecie Partycypacyjnym organizacje studenckie, wydziały, instytuty, koła naukowe, pojedynczy studenci i pracownicy będą zgłaszać swoje pomysły, z których najpopularniejsze (w głosowaniu) zostaną zrealizowane w 2023 roku. Konkurs „Interprojekt” wyłoni interdyscyplinarne zespoły złożone z badaczy reprezentujących co najmniej trzy uczelnie zrzeszone w ZUL. Dzięki Wirtualnej Karcie Bibliotecznej będzie można nieodpłatnie, na zasadach wzajemności, korzystać z zasobów bibliotek głównych lubelskich uczelni. Konkurs „Staż za miedzą” adresowany jest do naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni ZUL, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe bądź prace badawczo-rozwojowe.

AutoMedPrint produktem przyszłości

Wydarzenia 18

Fot. AutoMediaPrint

WARSZAWA Stworzony w Politechnice Poznańskiej system szybkiego, automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, głównie dla dzieci, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych został Polskim Produktem Przyszłości w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest rezultatem prac zespołu dr. hab. inż. Filipa Górskiego z Laboratorium Wirtualnego Projektowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Prototyp umożliwia produkcję czterech różnych wyrobów: ortezy nadgarstka (do leczenia złamań i urazów w obszarze nadgarstka i przedramienia, a także terapii ręki, np. u dzieci z porażeniem splotu barkowego), ortezy stawu skokowego (w terapii np. mózgowego porażenia dziecięcego, rdzeniowego zaniku mięśni czy stabilizacji po urazach), kosmetycznej protezy ręki oraz kilku wersji mechanicznej protezy ręki (do celów ogólnych oraz np. do jazdy na rowerze). Do konkursu zgłoszono 163 projekty opracowane przez polskie firmy i naukowców. W sumie przez 24 lata nadesłano ponad 1360 projektów, z których 214 otrzymało nagrody i wyróżnienia.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Aneta Adamska, Wojciech Brakowiecki, Monika Chrobak, Iwona Czajkowska-Deneka, Renata Korneluk, Agnieszka Książkiewicz, Agata Mitek, Małgorzata Moczulska, Krystyna Rappe-Niemirska, Maciej Ulita, Jadwiga Witek, Izabela Wołczaska, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć