logo
FA 7-8/2021 z laboratoriów

Michał Rauszer

Znaczenie siły podporządkowanych

Choć mówi się, że pierwszym strajkiem w dziejach był strajk niewolników budujących piramidy, to możemy być pewni, że strajk chłopów pańszczyźnianych stał się wzorcem do oporu dla robotników fabrycznych. Przynajmniej na ziemiach polskich. Zwłaszcza że ci robotnicy wywodzili się przecież ze wsi.