logo
FA 7-8/2021 nauka i popkultura

Piotr Kołodziejczyk

„Widzę cudowne rzeczy…”

Warto zadać pytanie o wzajemny wpływ nauk historycznych i popkultury oraz zmian zachodzących w tych obszarach nauki pod wpływem zjawisk popkulturowych. Wówczas okazać się może, że mamy do czynienia z niemal idealną symbiozą…