logo
FA 7-8/2021 z laboratoriów

Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska

W poszukiwaniu swojego głosu

Ideą przewodnią książki W stronę samorealizacji. Re-decyzje życiowe kobiet jest założenie, że jedną z dróg prowadzących do samorealizacji kobiety jest wprowadzenie zmian redefiniujących jej dotychczasowe życie.