logo
FA 7-8/2021 życie naukowe

Marek Rymsza

Usługi społeczne i nowy profesjonalizm praktyk pomocowych

Od lat sześćdziesiątych XX wieku narastała w Europie krytyka całodobowych placówek leczniczo-opiekuńczych jako instytucji totalnych – udzielających wsparcia, ale odbierających pacjentom i pensjonariuszom prawo do samostanowienia. Dopiero na naszych oczach profesjonalne praktyki pomocowe przechodzą prawdziwą rewolucję. Rewolucja polega na dążeniu do ich uśrodowiskowienia, uspołecznienia i spersonalizowania. Chodzi o to, aby korzystanie ze wsparcia nie wyrywało człowieka niesamodzielnego z naturalnego środowiska życia. Na uczelniach wypracowuje się obecnie podstawy nowej metodyki kompetentnego pomagania.