logo
FA 7-8/2021 rok Stanisława Lema

Jolanta Tambor

Czy możliwy jest kontakt między światami?

Mistrzostwo Stanisława Lema

Odmienność światów, których przedstawicieli pisarz ze sobą zetknął, powoduje niemożność porozumienia, zrozumienia, a nawet domyślania się intencji obcych. Potrafi to opisać w taki sposób, że mu wierzymy. Już od swojego debiutu ilustrował fakt, że kontakt jest trudny, a czasem wręcz niemożliwy. Im bardziej oddalone są od siebie cywilizacje, tym stopni do pokonania, by osiągnąć porozumienie, jest więcej i są one coraz wyższe i coraz trudniej się na nie wspiąć.