logo
FA 7-8/2021 informacje i komentarze

Katedry UNESCO w Polsce

Międzynarodowy program Sieci Katedr UNESCO działa od 1992 roku i kładzie nacisk na promocję innowacyjności w badaniach naukowych. Rolą katedr jest m.in. doradztwo przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, budowanie pomostów między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promowanie różnorodności kulturowej. Obecnie funkcjonuje 830 katedr UNESCO w 110 państwach. Katedra UNESCO na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Uniwersytecie Szczecińskim będzie 13. w Polsce.

Pierwszą była Katedra Praw Człowieka i Pokoju na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która działała w latach 1993–2016. W 1994 roku powstała Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju przy Europejskim Instytucie ds. Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje nią prof. Grzegorz Gorzelak. Dwa lata później zaczęły działać: Katedra UNESCO Jakości Nauczania i Nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (prof. Józef Górniewicz) oraz Katedra UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju przy Wydziale Filozofii i Socjologii UW (prof. Renata Siemieńska). W 2004 r. ustanowiono Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2016 r. znajduje się w Instytucie Psychologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS. Jej kuratorem jest dr hab. Anna Odrowąż-Coates. W 2008 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie utworzono Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO (prof. Jacek Purchla). Również w Krakowie, na Akademii Górniczo-Hutniczej, uruchomiono w 2010 r. Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO (prof. Janusz Szpytko).

W 2012 r. zainaugurowano działalność Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego przy Centrum Studiów nad Polityką Publiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Marek Kwiek). Rok później do sieci dołączył Uniwersytet Wrocławski z Katedrą UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego przy Instytucie Pedagogiki (prof. Jean Guichard). Uniwersytet Jagielloński doczekał się takiej jednostki w 2014 r., kiedy w Instytucie Europeistyki powstała Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście (prof. Zdzisław Mach). W 2018 r. na Uniwersytecie Opolskim utworzono Katedrę UNESCO z zakresu prawa ochrony dóbr kultury. Funkcjonuje w ramach Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (dr Alicja Jagielska-Burduk). Najmłodszą, jak dotąd, jest działająca od 2 lat Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, ustanowiona na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Maciej Zalewski).

MK

Wróć