logo
FA 7-8/2021 informacje i komentarze

Mariusz Karwowski

Inwestycyjna hossa

Inwestycyjna hossa 1

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku. Fot. Łukasz Nowicki

Uczelnie to mocny gracz na rynku inwestycji budowlanych, o czym świadczą oddawane co rusz realizacje i umowy podpisywane na wykonanie kolejnych.

W czerwcu oddano do użytku nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku. Inwestycja kosztowała ponad 30 mln zł, z czego ok. 26,5 mln to środki pochodzące z dotacji celowej MEiN oraz sprzedaży obligacji skarbowych przekazanych przez ministerstwo. Dwukondygnacyjny obiekt ma 3250 m2 powierzchni użytkowej. Na parterze znajduje się wypożyczalnia książek oraz magazyn na milion woluminów zaopatrzony w regały kompaktowe mierzące w sumie ok. 14 km długości, pracownie biblioteczne, pomieszczenia biurowe i techniczne. Przy wejściu głównym zamontowano wrzutnię książek, do której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone egzemplarze bez konieczności wchodzenia do biblioteki, także poza godzinami jej pracy.

Na piętrze najwięcej miejsca zajmuje przestronna czytelnia na co najmniej 40 miejsc, z wolnym dostępem do książek, a w niej – na antresoli – 9 kabin pracy indywidualnej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W czytelni, która swoje podwoje otworzy wraz z nowym rokiem akademickim, udostępnionych zostanie początkowo 80 tys. książek i czasopism. Zasób ten będzie systematycznie zwiększany. Centralną część wyższej kondygnacji zajmuje atrium, w którym odbywać się będą kameralne wydarzenia kulturalne lub naukowe. Biblioteka stanęła w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, w którym w przyszłości – jak zapowiedział rektor prof. Robert Ciborowski – znajdą się wszystkie uczelniane obiekty.

Infrastruktura Politechniki Świętokrzyskiej powiększyła się o stadion z trybunami dla 500 widzów. Studenci mogą już korzystać z pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, sześciotorowej bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej o długości 400 m, ośmiotorowej bieżni na prostej o długości 130 m, rzutni dla młociarzy, kulomiotów, dyskoboli i oszczepników, skoczni do skoku o tyczce, wzwyż i w dal oraz boiska do sportów plażowych. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i dzięki oświetleniu może być użytkowany również w nocy. Uczelnia planuje organizację zawodów młodzieżowych i akademickich mistrzostw Polski. Inwestycja pochłonęła ponad 18 mln zł, z czego blisko 7,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na Kampusie Ochota ruszyła budowa nowego gmachu Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To druga największa inwestycja uczelnianego programu wieloletniego. Jej wartość wynosi blisko 140 mln zł. Obiekt stanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. Będzie miał 8 kondygnacji, w tym 6 naziemnych. Jego powierzchnia wyniesie 26,6 tys. m2. Wewnątrz zaprojektowano 30 sal dydaktycznych: wykładowych, seminaryjnych, komputerowych; pomieszczenia do pracy cichej oraz aulę, w której odbywać się będą wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdą się także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych. Możliwość dzielenia pomieszczeń za pomocą ścian przesuwnych pozwoli na dostosowanie obiektu do potrzeb jego użytkowników. Projekt przewiduje również m.in. zastosowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, np. energooszczędne instalacje elektryczne, wykorzystanie systemów odzyskiwania energii cieplnej i odnawialnych źródeł energii. Na dachu powstanie ogród społecznościowy typu urban farming. Pierwsze zajęcia w nowym budynku odbędą się w roku akademickim 2023/2024.

Nowa siedziba Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem budowana jest w kampusie akademickim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej. Inwestycja, która zintegruje uczelniane jednostki z zakresu nauk podstawowych rozlokowane w różnych punktach miasta, kosztować będzie blisko 37 mln zł, z czego 1/3 dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni 3,3 tys. m2 swoją siedzibę znajdą: Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Medycyny Środowiskowej, Zakład Immunologii oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. W nowym miejscu naukowcy będą prowadzili badania dotyczące oceny wpływu szkodliwych czynników środowiskowych na organizm człowieka; oceny stanu i funkcji jelit; nowoczesnej i wydajnej diagnostyki chorób opartej na technikach obrazowania i nowatorskich technikach detekcji; innowacyjnych i skutecznych metod diagnostyki chorób cywilizacyjnych. Zajmą się też bakteriami lekoopornymi i zagadnieniami związanymi z eliminowaniem zakażeń szpitalnych, a także metodami immunoterapii nowotworów.

W Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie. W uroczystości uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który przypomniał że w ostatnich miesiącach jego resort wsparł inwestycje na lubelskim Felinie kwotą ponad 15 mln zł. Nowe przedsięwzięcie ma kosztować 17 mln zł. Centrum będzie się składało ze zautomatyzowanych szklarni – każda o szerokości 8 m i długości 32 m – wyposażonych w nowoczesny system doświetlania roślin światłem LED, hali wegetacyjnej z systemem automatycznego zamgławiania oraz budynku o powierzchni 690 m2, w którym znajdą się sale wielofunkcyjne i laboratoryjne ze sprzętem audiowizualnym. Zamontowane zostaną także ogniwa fotowoltaiczne oraz zbiorniki na wody opadowe. Infrastruktura posłuży do nowatorskich badań nad roślinami modelowymi i użytkowymi wykorzystywanymi nie tylko do celów rolniczych i żywieniowych, ale również przez przemysł i farmację, zwłaszcza w zakresie sterowania ekspresją genów oraz modyfikacji cech jakościowych i metabolitów wtórnych czynnikami endogennymi. Centrum zostanie wyposażone w automatyczny system sterowania światłem oraz dozowania pożywki i fertygacji. Możliwy będzie wybór długości fali do naświetlania, napowietrzenie, koncentracja pary wodnej i ditlenku węgla. Obiekty zostaną oddane do użytku w połowie przyszłego roku.

Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore powstanie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Uczelnia od lat jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej. W zamierzeniach pomysłodawców Centrum Offshore UMG ma być zalążkiem „Polskiej Doliny Offshore”. Kluczowym atutem lokalizacji jest bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście, które umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno dla uniwersytetu, jak i kontrahentów. Koncepcja przewiduje wybudowanie dwóch budynków dwukondygnacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 5,5 tys. m2, w tym magazynu na urządzenia i sprzęt pomiarowy o powierzchni 440 m2. Centrum będzie siedzibą certyfikowanych laboratoriów Instytutu Morskiego UMG, m.in. Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska (analizy chemiczne) oraz Laboratorium Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń środowiskowych). Budynek stanie przy ulicy Roberta de Plelo w Gdańsku. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2023 roku. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł.

Mariusz Karwowski

Inwestycyjna hossa 2

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Fot. UPL

Inwestycyjna hossa 3

Gmach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. Piotr Bujnowski | Architekt

Inwestycyjna hossa 4

Stadion Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Fot. PŚk

Inwestycyjna hossa 5

Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Fot. Budopol

Inwestycyjna hossa 6

Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni. Fot. UMG

Wróć