logo
FA 7-8/2021 informacje i komentarze

Grono politechnik powiększone

Grono politechnik powiększone 1

Fot. Ryszard Wszołek

Z początkiem września Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stanie się Politechniką Bydgoską. Ustawę o zmianie nazwy uczelni podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką, jaką jest uniwersytet, tworzy się w drodze ustawy, a zatem również zmiana nazwy takiej uczelni jest dokonywana w toku pełnego procesu legislacyjnego. Określenie „politechnika” zarezerwowane jest dla uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej czterech w zakresie nauk technicznych. UTP spełnia powyższy warunek, doktoryzować może w ośmiu dyscyplinach, z których pięć należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska oraz górnictwo i energetyka (UTP ma też prawo do doktoryzowania w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa oraz zootechniki i rybactwa, a także w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych; habilituje w zakresie inżynierii mechanicznej, rolnictwa i ogrodnictwa oraz zootechniki i rybactwa). Nic nie stało więc na przeszkodzie, by przeprowadzić zmianę nazwy. Tym bardziej, że – jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu – jest ona zgodna z założeniami uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. „Uniwersytet planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, kładąc jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym” – napisano.

Po tym, jak za zmianą szyldu na Politechnikę Bydgoską niemal jednogłośnie opowiedziały się Sejm i Senat, ustawa trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda podpisał ją 23 czerwca. Zmiana nazwy ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r.

O zmianie nazwy UTP mówiło się od wielu lat. Było to także jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego rektora prof. Marka Adamskiego. Na początku lutego tego roku przeprowadzono ogólnouczelniane referendum, w którym ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą szyldu. Poparcie wyraziły również Senat UTP i Rada Uczelni. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz centralnych oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

– Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace przy procesie zmiany nazwy naszej uczelni. To wspaniała wiadomość dla całej społeczności akademickiej, ale również dla Bydgoszczy i regionu. Przepełnia mnie radość, ale i świadomość, że przed nami wielkie wyzwanie i ciężka praca pod szyldem Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – powiedział tuż po złożeniu przez prezydenta podpisu pod ustawą prof. Marek Adamski, rektor UTP.

`UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowano ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach UTP: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Na UTP zatrudnionych jest ponad tysiąc pracowników, w tym 566 nauczycieli akademickich (58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów). Uczelnia dysponuje rozległym kampusem w Fordonie, wschodniej dzielnicy Bydgoszczy.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych skupia obecnie 22 uczelnie członkowskie (w tym 14 z „politechniką” w nazwie) i 8 stowarzyszonych (w czerwcu dołączył do KRPUT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

MK

Wróć