logo
FA 7-8/2021 z laboratoriów

Anna Majewska

Dewastacja krajobrazu miejskiego

Czy powstanie sieć miast okalających Warszawę?

Jednym z najważniejszych wyników otrzymanych w trakcie badań było unaocznienie rozpraszania zabudowy miejskiej (w każdym mieście to wzrost do 300-500% względem stanu z 1939 r., często przy malejącej liczbie ludności). Wykazałam, że rozpraszanie terytorialne i nadmierne przekształcanie terenów rolnych w granicach miast generuje chaos przestrzenny.