logo
FA 7-8/2021 życie naukowe

Tomasz Zając

Dane rejestrowe w badaniach społecznych

Dane pochodzące z rejestrów tworzonych przez organy administracji publicznej dają niespotykane możliwości prowadzenia badań wzdłużnych dotyczących bardzo szczegółowych zagadnień. W tym artykule chciałem przybliżyć czytelnikom tego rodzaju badania, które będą zajmowały w moim przekonaniu coraz bardziej prominentną pozycję w naukach społecznych.