logo
FA 7-8/2021 życie akademickie

Mariusz Karwowski

Czy już czas na Uniwersytet Lubelski?

Federacja nie może być celem samym w sobie. Samo jej tworzenie, bez podbudowy i jasno określonych celów, ale także korzyści, jakie przyniesie każdej uczelni, jest pozbawione sensu. Zasadniczym elementem jest wyznaczenie kierunku, w jakim dążymy – zauważa rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.