logo
FA 7-8/2020 sztuka biografii

Magdalena Bajer

Życiorysy rodzin (z tezą)

Obejmując relacją najmłodszych potomków, szukam przesłanek dla wniosków dotyczących zarówno duchowej i społecznej kondycji warstwy inteligenckiej w Polsce, jak i przewidywanej ewolucji jej etosu.