logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Wyborczy maraton na finiszu

Czerwiec był najobfitszym miesiącem tegorocznego kalendarza wyborczego. Poznaliśmy kolejnych 45 rektorów uczelni publicznych na kadencję 2020–2024.

.

Na następcę prof. Marcina Pałysa w Uniwersytecie Warszawskim wybrano prof. Alojzego Z. Nowaka, który z trójki kandydatów otrzymał 208 spośród 375 oddanych głosów. Będzie 45. rektorem UW. W latach 2012–2016 był prorektorem ds. badań naukowych i współpracy. Pełnił także funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW. Specjalizuje się w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Od 2016 r. (wcześniej także w latach 2006–2012) jest dziekanem Wydziału Zarządzania UW, który za jego kadencji – jako jeden z dwóch w Polsce i jeden z kilku w Europie – uzyskał akredytacje AMBA i EQUIS, dwie z trzech najważniejszych przyznawanych uczelniom biznesowym.

.

Historyczna chwila na Politechnice Białostockiej. Po raz pierwszy w 70-letniej historii uczelni na jej czele stanie kobieta. Było to wiadomo jeszcze przed głosowaniem, ponieważ startowały dwie kandydatki, co jest sytuacją bez precedensu w polskich uczelniach technicznych. Zwyciężyła prof. Marta Kosior-Kazberuk, obecna prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Z PB związana jest od czasu studiów (kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie). Jej zainteresowania badawcze dotyczą efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów kapilarno-porowatych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu oraz zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu o podwyższonej trwałości.

Fot. Adrian Wykrota

Panią rektor będzie też mieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rywalizacji prorektorów prof. Bogumiła Kaniewska, zajmująca się sprawami studenckimi, pokonała różnicą 56 głosów prof. Ryszarda Naskręckiego, kierującego Szkołą Doktorską UAM. Jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Bada literaturę XX wieku, interesuje się teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. W latach 2012–2016 była dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, który za jej kadencji otrzymał kategorię A+. Nadzorowała – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego.

.

Bój o fotel rektora Politechniki Warszawskiej wygrał prof. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, który stosunkiem głosów 71:44 pokonał prof. Władysława Wieczorka, dziekana Wydziału Chemicznego PW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w radiacji. Jest zatrudniony w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Był członkiem zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu uczelni badawczej.

W trzech przypadkach do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dwie tury, w wyniku których prof. Stanisław Głuszek został rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Jarosław Bosy stanie na czele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a prof. Andrzej Bednarczyk pokieruje Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Po raz pierwszy gronostaje rektorskie założą także profesorowie: Hanna Kostrzewska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), ks. Ryszard Czekalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Marek Adamski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Ryszard Minkiewicz (Akademia Muzyczna w Gdańsku), Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski), Błażej Ostoja Lniski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), ks. Mirosław Kalinowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wojciech Załuska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Bartosz Molik (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska), Wojciech Pukocz (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Michał Jerzy Zasada (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) i Celina Olszak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), a także dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Małgorzata Jarmołowicz (Akademia Sztuki w Szczecinie), dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ (PWSZ w Koninie), dr hab. Zbigniew Barabasz (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), dr n. med. Wioletta Palczewska (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), dr inż. Mateusz Kaczmarski (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku), dr Janusz Poła (PWSZ w Lesznie), dr inż. Grzegorz Koc (PUZ w Ciechanowie).

W PWSZ w Tarnowie w ciągu kilku dni odbyły się wybory uzupełniające na dokończenie tej i na następną, już pełną, kadencję. W obu zwyciężyła dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ.

W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wygrał prof. Jerzy Nitychoruk, urzędujący już od czerwca ub.r. (po śmierci prof. Józefa Bergiera).

Na najwyższe stanowisko w Uniwersytecie Szczecińskim wraca z kolei prof. Waldemar Tarczyński, który już zarządzał uczelnią w latach 2005–2012.

O reelekcję z powodzeniem ubiegali się profesorowie: Anna Wypych-Gawrońska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Klaudiusz Baran (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), Robert Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku), Wojciech Malajkat (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie), dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ (PWSZ w Nowym Sączu), dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ (PWSZ w Kaliszu), dr Katarzyna Rusak (PWSZ w Głogowie).

MK

Wróć