logo
FA 7-8/2020 życie akademickie

Marek Misiak

W obiegu zamkniętym

Rys. Sławomir Makal

Jeżeli niespecjaliści będą konsekwentnie zniechęcani do szukania konsultacji fachowców, to faktycznie przeciętny poziom poprawności językowej będzie się obniżał, gdyż język nie jest w pełni samoregulującym się mechanizmem.