logo
FA 7-8/2020 felietony

Henryk Grabowski

Psychologia na co dzień

Fot. Stefan Ciechan

Psychologia jest nauką o motywach ludzkich zachowań. Gdyby motywy te były zawsze świadome, to psychologia nie miałaby racji bytu. Każdy mógłby po prostu siebie albo kogoś o nie zapytać.