logo
FA 7-8/2020 sztuka biografii

Maciej Nowak

Podróże w badaniach nad biografią. Śladami Andrzeja Bobkowskiego po Gwatemali

Starałem się, aby moja podróż śladami Bobkowskiego po Gwatemali przybrała formę instruktywnego doświadczenia, jak nazywa takie eskapady Richard Holmes. To, co wcześniej przeczytane i przyswojone, konfrontowałem z pejzażem, klimatem, architekturą, widokiem… Wizji wytworzonej na podstawie lektury przeciwstawiłem wizję lokalną.