logo
FA 7-8/2020 życie akademickie

Piotr Kieraciński

Pandemia i umiędzynarodowienie

Epidemia koronawirusa spowodowała poważne zakłócenia na międzynarodowym rynku kształcenia wyższego. Najboleśniej skutki ograniczeń odczuły kraje, które miały największy udział w rynku studiów międzynarodowych.