logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Ożywienie na placach budowy

Ożywienie na placach budowy 1

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Badania nad sztuczną inteligencją, innowacyjnym modelowaniem 3D, automatyzacją procesów w przemyśle czy nanotechnologią będą prowadzić studenci i naukowcy Politechniki Świętokrzyskiej w otwartym 30 czerwca Centrum Naukowo-Wdrożeniowym Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. W hali zlokalizowanej na terenie uczelnianego kampusu znajdzie się 12 nowoczesnych laboratoriów, działających na potrzeby zrównoważonego rozwoju energetycznego, budownictwa zasobooszczędnego, sektora metalowo-odlewniczego i turystyki prozdrowotnej. Powstanie obiektu otwiera możliwości wykonywania badań technicznych i technologicznych, przygotowania prototypów, ich testowania oraz wdrażania nowych rozwiązań we współpracy z przemysłem. Dwa z planowanych laboratoriów: Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów oraz Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii już działają. Pozostałe czekają na uruchomienie. Wszystkie zostaną wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę. Już zakupiono m.in. wtryskarkę z dwoma układami plastyfikującymi, pozwalającą na przetwórstwo silikonu i termoplastów. Politechnika Świętokrzyska jako jedyna w Polsce posiada na wyposażeniu tego typu urządzenie, za pomocą którego wytwarzane będą m.in. implanty medyczne. Zakupiono też miernik mikroklimatu oraz manekin termiczny – jeden z czterech w kraju.

Wśród priorytetowych zagadnień, którymi zajmą się naukowcy, jest poszukiwanie ekologicznych i efektywnych metod pozyskiwania energii oraz testowanie odnawialnych źródeł energii w technologiach niskoemisyjnych. W jednym z laboratoriów rozwijana będzie technologia spieniania asfaltu, dzięki której nawierzchnia dróg ma być bardziej odporna na zniszczenia.

– Nasze laboratoria będą kompatybilne z kompleksem badawczym Głównego Urzędu Miar, w powstanie którego również jesteśmy zaangażowani. Dołączając do tego Uniwersytet Jana Kochanowskiego, stworzymy w Kielcach silny ośrodek badawczy – zapowiada prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor PŚk.

Ożywienie na placach budowy 2

Politechnika Świętokrzyska

Realizacja projektu pochłonie ponad 75 mln zł, z czego ok. 67 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Pod koniec czerwca wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obiekt będzie pełnić funkcje dydaktyczne dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pięciokondygnacyjny gmach o kubaturze ponad 21 tys. m3 i powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2 powstaje na uczelnianym kampusie przy ul. Reymonta 19. Znajdą się w nim m.in. pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne oraz sale wykładowe i seminaryjne. W ten sposób wszystkie grupy badawcze pracujące w WFiIS, rozproszone obecnie po całym kampusie uczelni, zostaną skupione w jednym miejscu.

Ponadto pozyskanie dodatkowej przestrzeni pozwoli na rozwój specjalistycznych pracowni studenckich, m.in. Nowoczesnych Materiałów i Technologii, Komputeryzacji Pomiarów oraz Fizyki Fazy Skondensowanej. Dzięki nowym laboratoriom studenci będą mogli kształcić praktyczne, interdyscyplinarne umiejętności na kierunkach, takich jak: fizyka techniczna, fizyka medyczna, informatyka stosowana, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna czy bionanotechnologia. W planach jest też wykorzystanie infrastruktury wydziału do organizowania cyklicznych akcji popularyzujących nauki fizyczne wśród dzieci, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczestników Uniwersytetu Otwartego AGH.

Ożywienie na placach budowy 3

PWSTE Jarosław

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej posiada status jednostki flagowej polskiej nauki (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) oraz najwyższą kategorię poziomu naukowego A+. Nowoczesny obiekt umożliwi stworzenie wydziałowi bazy dla rozwoju biofizyki, zarówno jako kierunku badawczego, jak i kierunku studiów na wydziale, który uzyskał prawa do nadawania habilitacji w tej dziedzinie.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Mostostal SA to 44,6 mln zł. Dofinansowania dla pierwszego etapu budowy w wysokości ponad 5 mln zł udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budynek ma być oddany do użytkowania wiosną przyszłego roku.

O nowy budynek dydaktyczny powiększy się też wkrótce infrastruktura Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Kształcić się w nim będą głównie studenci kierunku automatyka i elektronika praktyczna. Czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 2,5 tys. m2 stanie w uczelnianym kampusie przy ul. Czarnieckiego i swoją bryłą ma wpisywać się w lokalną zabudowę. Będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony w klimatyzację, system zarządzania BSM oraz instalację fotowoltaiczną.

Ożywienie na placach budowy 4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Na parterze znajdzie się Centrum Obsługi Studenta, w którym żacy skorzystają z pomocy w kwestiach związanych z procesem kształcenia: od rekrutacji po praktyki i staże. Na pierwszym piętrze powstanie laboratorium automatyki pojazdowej, do którego – dzięki odpowiedniej architekturze budynku – bez problemu będzie można wjechać samochodem. Stanowiska zostaną wyposażone w sprzęt do diagnostyki pojazdów, a także wielkogabarytowe urządzenia do automatyki, np. obrabiarkę. W zlokalizowanym tuż obok laboratorium elektroniki studenci będą zdobywali wiedzę praktyczną z zakresu elementów elektroniki, elektrotechniki oraz aparatury elektronicznej. Pojawi się także studenckie laboratorium badawczo-rozwojowe, na wzór tego, które funkcjonuje dziś w Instytucie Inżynierii Technicznej PWSTE, ale znacznie większe i bardziej nowoczesne. Do dyspozycji studentów oddane zostanie stanowisko serwisowania urządzeń elektronicznych, stacja lutownicza, niezbędny sprzęt kontrolno-pomiarowy, stanowisko prototypowania. Co ciekawe, możliwy będzie także zdalny dostęp do wybranych zasobów laboratorium. Kamera „obserwująca” dane stanowisko pozwoli studentom online, z własnego laptopa, śledzić efekty działania danego programu czy konfiguracji.

W kolejnym laboratorium, dotyczącym automatyki przemysłowej i budynkowej, żacy będą pracowali z najnowszym sprzętem wykorzystywanym w liniach produkcyjnych w zakładach i fabrykach oraz systemami zarządzania budynkiem. W nowym obiekcie nie zabraknie także laboratorium elektrotechniki i metrologii oraz laboratorium fizyki. Wykłady lub seminaria odbywać się będą w nowoczesnej sali dydaktycznej. Część z pomieszczeń zajmie uczelniane archiwum.

Szacunkowy koszt budowy nowego obiektu PWSTE to około 15,5 mln zł. Obecnie na dwóch rocznikach automatyki i elektroniki praktycznej studiuje około 40 osób. To studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

W blisko 70% zaawansowane są prace przy Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rozbudowa obiektów Instytutu Psychologii UKW przy ul. Staffa pozwoli na poszerzenie oferty usług psychologicznych, a także doskonalenie dotychczasowych oraz tworzenie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, zarówno w postaci tradycyjnych autorskich programów i narzędzi pomocy psychologicznej, jak i urządzeń oraz aplikacji wykorzystujących nowoczesne technologie ICT. Poprawią się też warunki funkcjonowania Centrum Komunikacji Klinicznej, które dzięki temu będzie mogło rozszerzyć swoją ofertę. W obiekcie działać będzie również Centrum Telemedycyny.

Ożywienie na placach budowy 5

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek WFIiS AGH, od lewej: prof. Janusz Wolny, dziekan WFIiS oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.

Budynek powstaje w ramach projektu „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”, realizowanego przez konsorcjum UKW i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem jest zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-naukowej obu uczelni w obszarze nauk biomedycznych, nauk o żywności i żywieniu oraz nauk farmaceutycznych. Oprócz budowy nowego gmachu projekt zakłada wyposażenie w aparaturę siedmiu laboratoriów działających w UMK, m.in. Pracownię Metod Chromatograficznych i Spektrometrii Mas na Wydziale Chemii, Laboratorium Fotoniki Biomedycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Pracownię Metabolomiki na Wydziale Farmaceutycznym. Pozwoli to na wdrożenie nowoczesnych technologii w analityce i diagnostyce medycznej, zwiększenie oddziaływań terapeutycznych, m.in. za pomocą neurorehabilitacji i terapii różnych form chronicznego bólu, a w konsekwencji polepszenie dobrostanu mieszkańców i zwiększenie wydajności ich pracy.

Całkowita wartość projektu przekracza 36 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekracza 27,8 mln zł.

MK

Wróć