logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Naukowcy apelują

Czworo polskich naukowców znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym.

List opublikowano na stronie prestiżowego czasopisma „Nature”. Jego inicjatorem jest wybitny francuski uczony, prof. Francis-Andre Wollman, dyrektor naukowy w Instytucie Biologii Fizyczno-Chemicznej Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Paryżu. Sygnatariusze reprezentujący szeroki wachlarz dziedzin apelują o utworzenie europejskiej fundacji humanitarnej działającej na wzór tej założonej dwie dekady temu przez Billa i Melindę Gatesów. Sojusz naukowców z filantropami miałby pomóc w zapobieganiu i przeciwdziałaniu kryzysom środowiskowym i zdrowotnym.

„Kryzys związany z epidemią COVID-19 jasno pokazał, że w obliczu katastrofy systemy administracji publicznej poszczególnych krajów często nie są w stanie adekwatnie i szybko odpowiedzieć w skali Europy na pojawiające się zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, medyczną czy badawczą” – przekonują autorzy, wśród których znajdują się także laureaci Nagrody Nobla oraz przedstawiciele czołowych europejskich uniwersytetów.

Dalej piszą, że skoro obecna pandemia ma być tylko preludium do przyszłych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu oraz środowiska naturalnego, kluczowe wydaje się stworzenie elastycznego i efektywnego systemu pozwalającego na międzynarodową pomoc najbardziej potrzebującym. „Zjednoczenie wysiłków europejskich darczyńców pod egidą jednej fundacji pozwoli zmienić świat w obliczu kryzysu” – nie mają wątpliwości autorzy listu i szacują, że kapitał założycielski takiej fundacji, by mogła ona na sprostać powyższym wyzwaniom, powinien wynieść minimum 20 miliardów euro.

List podpisało 75 europejskich naukowców z 15 państw, w tym m.in. prof. Józef Dulak, prof. Jan Potempa oraz prof. Krzysztof Pyrć (wszyscy z Uniwersytetu Jagiellońskiego), a także prof. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański).

MK

Wróć