logo
FA 7-8/2020 filozoficzne jubileusze

Agnieszka Lekka-Kowalik

Należy czytać klasyków, nawet jeżeli się mylą

Źródło: Internetowy Polski Słownik Biograficzny – Instytut Audiowizualny

W sempolu uczestniczyli i studenci, i doktorzy, i uznani profesorowie. Zjeżdżaliśmy się z całej Szwajcarii i Liechtensteinu. Od o. Bocheńskiego uczyliśmy się pracy naukowej niejako przez osmozę. Na seminariach swoje prace przedstawiał on sam lub ktoś z uczestników. I ja miałam ten przywilej.