logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Magdalena Bemke-Świtilnik

Na rzecz odpowiedzialnej działalności wydawniczej

Dr Magdalena Bemke-Świtilnik, redaktor zarządzający „Journal of Sustainable Mining”, czasopisma wydawanego przez Główny Instytut Górnictwa i Elsevier, która skutecznie wprowadziła tytuł do międzynarodowego obiegu – do bazy Scopus – co przyczyniło się do wzrostu wskaźników jego cytowań, przedstawia inicjatywę na rzecz zwiększenia transparentności polityk redakcji czasopism…