logo
FA 7-8/2020 nowy eksperymentalizm

Marek Sikora

Między teorią a praktyką

Fot. Stefan Ciechan

W stanowisku nowego eksperymentalizmu zakłada się, że nauka jest rodzajem aktywności badawczej, która polega głównie na rozwiązywaniu problemów powstających podczas eksperymentowania. Właśnie eksperymentowanie, zdaniem Hackinga, jest kluczową procedurą badawczą współczesnych nauk empirycznych.