logo
FA 7-8/2020 informacje i komentarze

Lech Śliwonik

Kultura studencka czym była, jak funkcjonowała

Narodziła się w latach politycznej „odwilży” i polskiego Października (1954–1956), jej intensywny, wszechstronny rozwój trwał do końca lat 70., a jej wpływy były żywe w następnych dziesięcioleciach….