logo
FA 7-8/2020 okolice nauki

Książki nadesłane

Piotr MARECKI, Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: Biblioteka XXII wieku.

Ewaluacja w edukacji. Teoria i praktyka, pod red. Urszuli SZUŚCIK i Danuty KOCUREK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 2, pod red. Katarzyny WĘSIERSKIEJ i Mikołaja WITKOWSKIEGO, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agnieszka TAMBOR, Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Halina RUSEK, Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zagadnienia prowadzenia zespołów muzycznych współczesnego rynku kultury, pod red. Izabelli ZIELECKIEJ-PANEK, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019, red. nauk. Jerzy Woźnicki, KRASP, Warszawa 2019.

Yuri SLEZKINE, Dom władzy. Opowieść o rosyjskiej rewolucji. Tom 1: W drodze; Tom 2: W domu; Tom 3: Przed sądem, tłum. Gabor Chodkowski-Gyurics, Grzegorz Kulesza, Klaudyna Michałowicz, Mateusz Różycki, Dariusz Skotarek, PIW, Warszawa 2019.

Karol ŻOJDŹ, Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII wieku, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Gajusz Pliniusz SEKUNDUS, Historia naturalna. Tom II: Antropologia i Zoologia. Księgi VII-XI, tłum. i oprac. Ireneusz Mikołajczyk, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Wokół pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, męża stanu, wodza i bohatera narodowego, pod red. Aleksandra SMOLIŃSKIEGO i Jarosława DURKI, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Karl JASPERS, Filozofia. Tom 1: Filozoficzna orientacja w świecie, tłum. Mirosław Żelazny, red. nauk. Mirosław Żelazny i Roman Specht, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Klasyka Filozofii.

Zdzisława PIĄTEK, Eugenika. Zagrożenie czy nadzieja ludzkości?, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Miniatury etyczne.

Piotr DOMERACKI, Marcin JARANOWSKI, Marcin T. ZDRENKA, Sześć cnót mniejszych, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019, seria: Miniatury etyczne.

Akademicki program mentoringowy w praktyce, red. nauk. Piotr JAWORSKI, Krystyna MALIŃSKA, Agata ŻAK, Difin, Warszawa 2019.

Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych, IPWC im. Marka Dietricha, Warszawa 2019.

Piotr CHOYNOWSKI, Rzeczy drobne i zabawne, red. nauk. Monika Gabryś-Sławińska, Aleksander Wójtowicz, oprac. Agnieszka Stańczak, Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Ariel ORZEŁEK, Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Uniwersytet XXI wieku. Między uniwersytetem Humboldta a uniwersytetem badawczym, red. nauk. Jerzy Marian BRZEZIŃSKI, Tadeusz WALLAS, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019.

Agnieszka KRAMKOWSKA-DĄBROWSKA, Krasiński. Świadectwo, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Projekt: Egzystencja i Literatura.

Janusz SKODLARSKI, Religia a gospodarka. Judaizm – chrześcijaństwo – islam, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Krótkie Wprowadzenie.

Marvin CARLSON, Teatr, tłum. Krystyna Kujawińska Courtney i Anna Jędrzejewska, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Krótkie Wprowadzenie.

Ludzie Księgi. Wokół wybranych zagadnień Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza, pod red. Ewy JASKÓŁOWEJ, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Krzysztof MATUSZEWSKI, W zderzeniu z naturą – świętość Brata Alberta. Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania, pod red. Danuty GABRYŚ-BARKER i Ryszarda KALAMARZA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji, red. Małgorzata WÓJCIK-DUDEK, Ewelina ZYGAN, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jarosław TOMASIEWICZ, W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933-1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży, pod red. Bernadety NIESPOREK-SZAMBURSKIEJ, Małgorzaty WÓJCIK-DUDEK, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Court, nobles and festivals: Studies on the Early Modern visual culture, ed. by Oskar J. ROJEWSKI, Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek SZPAK, Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Wyd. UŚ, Katowice 2020, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Stephen E. TOULMIN, Filozofia nauki, tłum. Tomasz Zarębski, Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2018, seria: Seria Wittgensteinowska.

Wróć