logo
FA 7-8/2020 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Kilka uwag o błędzie

Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z wydawnictwem uczelnianym, byłem zdumiony postawą jego dyrektora, który powiedział, że prace naukowe, a szczególnie te związane ze stopniem naukowym (chodziło o habilitację), nie mogą (sic!) być redagowane, ponieważ naukowiec musi znać język, a jeśli go nie zna, to nie zasługuje na miano uczonego.