logo
FA 7-8/2020 filozoficzne jubileusze

Marek Lechniak

Ingarden

Rys. Sławomir Makal

Cechą rozpoznawczą Ingardena jest to, że jest on prekursorem i głównym przedstawicielem fenomenologii w Polsce. Fenomenologia pierwszej połowy XX wieku była skuteczną przeciwwagą dla coraz bardziej rozprzestrzeniającego się neopozytywizmu.