logo
FA 7-8/2020 filozoficzne jubileusze

Tomasz Kłusek

Filozofia literatury Romana Ingardena

Fot. Stefan Ciechan

Doświadczenie jakości metafizycznych jest warunkiem niezbędnym przekroczenia horyzontalnych ograniczeń ludzkiego bytowania. W życiu codziennym jest to jednak bardzo trudne. Wymiar horyzontalny winien być uzupełniony wymiarem wertykalnym. Niezbędne są sztuka i literatura, gdyż mogą one, przy odpowiednio głębokim ich przeżyciu, doprowadzić do objawienia się jakości metafizycznych.