logo
FA 7-8/2020 życie akademickie

Anna Sajdak-Burska

Edukacja dla przyszłości. Konieczność profesjonalizacji roli nauczyciela akademickiego

Fot. Stefan Ciechan

W Polsce nie ma prawnego obowiązku zdobycia certyfikowanych uprawnień, które pozwalałyby na pracę dydaktyczną ze studentami i nie jestem przekonana, czy taki obowiązek powinien istnieć. Uważam jednak, że konieczne jest wejście na ścieżkę profesjonalizmu nie tylko badawczego, naukowego, potwierdzonego stopniami czy tytułem naukowym, lecz także profesjonalizmu dydaktycznego.