logo
FA 7-8/2020 życie naukowe

Dorota Korwin-Piotrowska

Dlaczego potrzebujemy eutoryki?

Celem wartościowej rozmowy, sprzyjającej lepszemu wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu, nie jest doprowadzenie do sytuacji, by się we wszystkim z kimś zgadzać, bo to niemożliwe i niepotrzebne, lecz by wzmacniać umiejętność współbycia z innymi, aby – na ile to możliwe – wytwarzać międzyludzkie pogranicze.