logo
FA 7-8/2020 sztuka biografii

Anita Całek

„Czuły narrator” biografii w poszukiwaniu sensu życia

Rys. Sławomir Makal

Biografia pozostaje od starożytności niezmiennie popularna, niezależnie od funkcji, jakie przyszło jej pełnić w kulturze. Paradoksalna z natury opowieść o cudzym życiu, którego się nie przeżyło, a próbuje się zrozumieć i opisać, wytwarza efekt spotkania z twórcą poza czasem i przestrzenią, w rzeczywistości wykreowanej kulturowo.