logo
FA 7-8/2020 filozoficzne jubileusze

Marek Lechniak

Bocheński

Źródło: Wikipedia

Prowadząc analizę logiczną dyskursu religijnego, główną uwagę poświęcił kwestii uzasadniania, jak to nazywał, podstawowego dogmatu, czyli zdań bazowych doktryny religijnej. Wyróżnił siedem stanowisk, od całkowitego braku uzasadnienia, przez różnego rodzaju teorie przyjmujące uzasadnienie, aż do teorii hipotezy religijnej, za którą sam się opowiadał („wierny buduje na podstawie znanych mu z doświadczenia przesłanek hipotezę wyjaśniającą, która staje się dogmatem podstawowym po spełnieniu się aktu wiary”).