logo
FA 7-8/2020 sztuka biografii

Magda Karkowska

Biografie i badania biograficzne. Dlaczego warto gromadzić wspomnienia?

Fot. Stefan Ciechan

Pisanie i publikowanie pamiętników, biografii, listów, wspomnień ma wieloletnią, ugruntowaną tradycję, nie powinno zatem dziwić, że z czasem stało się przedmiotem zainteresowań naukowców – nie tylko literaturoznawców, ale również socjologów i pedagogów.