logo
FA 7-8/2020 sztuka biografii

Justyna Tabaszewska

Biografie: ewolucja gatunku i jej skutki

Rys. Sławomir Makal

Czy główne obowiązki biografa są kształtowane przez lojalność wobec czytelników i ich prawo do prawdy, czy też prawo to jest w niektórych przypadkach limitowane przez obowiązki wobec tego, kogo biografię się tworzy oraz osób, które w tym procesie czynnie uczestniczą?