logo
FA 7-8/2020 nowy eksperymentalizm

Łukasz Afeltowicz

Antropologia infrastruktury nauki

Rys. Sławomir Makal

Pod koniec lat siedemdziesiątych kilku badaczy społecznych wykorzystało znaną z antropologii społecznej metodę obserwacji uczestniczącej w celu lepszego zrozumienia tego, co dzieje się w laboratoriach przyrodniczych. Podejście antropologiczne okazało się przynosić na tyle interesujące rezultaty, że w podobny sposób zaczęto analizować inne miejsca aktywności naukowej. Stąd mowa o etnografii laboratorium lub o antropologii nauki.