logo
FA 6/2023 koła naukowe

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Palmyra ’90

I Studencka Wyprawa Kulturoznawcza

Palmyra ’90 1

Kiedy czytasz o dystansach w kulturze, w ogóle nie rozumiesz, jak to wygląda w terenie. Tak czy inaczej prawdziwy Wschód zaczyna się w Syrii. Ma całkiem inne sensuarium, wystawiające Europejczyków na poważną próbę.