logo
FA 6/2023 życie akademickie

Grzegorz Bartosz

Meandry tytułomanii

Meandry tytułomanii 1

Jak tytułować doktora habilitowanego, który ciągle jest zatrudniony na stanowisku adiunkta? „Panie doktorze” byłoby niestosowne jako negowanie habilitacji; mówi się więc zwyczajowo także „panie profesorze”, choć osoba bardziej wrażliwa może odebrać taką formę jako przytyk, że ciągle jest adiunktem.