logo
FA 6/2023 okolice nauki

Książki nadesłane

Mieczysław KORALEWSKI, Podstawy neurologiki. Podręcznik dla międzynarodowych studiów doktoranckich, Wyd. Nauk. USz, Szczecin 2023.

Michael BUTTER, Teorie spiskowe. Nic nie jest takie, na jakie wygląda, tłum. Joanna Gilewicz, Wyd. UJ, Kraków 2022.

Andrzej PIASECKI, Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2022.

Carl Eduard CLUDIUS, Faust” Goethego jako apologia chrześcijaństwa, tłum., przedsłowie Elżbieta Zarych, wstęp, oprac. tekstu i red. Jarosław Ławski, Temida 2, Białystok 2022.

Mariusz NOWAK, Umiarkowany konserwatysta wobec XIX-wiecznych przemian socjopolitycznych w Europie Zachodniej w świetle piśmiennictwa Henryka Lisickiego, Wyd. UJK, Kielce 2022.

Marcin POPKIEWICZ, Zrozumieć transformację energetyczną. Od depresji do wizji albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy, Sonia Draga, Katowice 2022, seria: Post factum.

Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości. Refleksje po 5 latach działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pod red. Wojciecha KACZMARCZYKA i Konrada BURDYKI, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2022.

David WALLACE, Filozofia fizyki, tłum. Wojciech Sady, Wyd. UŁ, Łódź 2022, seria: Krótkie wprowadzenie.

Paweł KUCIŃSKI, Nacjonalizm, romantyzm, poezja w latach 30. XX wieku, Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa 2022.

Sabina BIENIECKA, Krzysztof PIĄTEK, Empowerment w polityce społecznej. Koncepcja Women’s Empowermet jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2022.

Paweł RAFAŁOWICZ, Dziedziczenie. Perspektywa aksjologiczna, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2022, seria: Monografie FNP.

Alicja PIECHUCKA, Poblask współczesności. Szkice o literaturze, Wyd. UŁ, Łódź 2022.

Lubow ŻWANKO, Dmytro KIBKAŁO, Per aspera ad astra. Listy Leona Cienkowskiego (1822-1887), Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2022.

Piotr PRACHNIO, Miasto potencjalne. Warszawa w latach 1945-1980 w wybranych utworach prozy polskiej, Instytut Literatury, Kraków 2022, seria: Biblioteka Pana Cogito.

Adam WIELOMSKI, Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa, Fundacja Pro Vita Bona, Warszawa 2022.

Paweł MOŚCICKI, Wyższa aktualność. Studia o współczesności Dantego, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria: Hermeneia.

Kształcenie akademickie. Współczesne konteksty i wyzwania, red. Beata MIKOŁAJCZYK, Danuta KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA, Wyd. UMCS, Lublin 2022.

Wróć