logo
FA 6/2023 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Koło naukowe prawie jak ratunkowe

Słowo „nauka” ma kilka znaczeń. Oznacza z jednej strony badania i analizę ich wyników, a także konkretną dziedzinę wiedzy lub teorię (spójną i współzależną grupę elementów wiedzy) opracowaną przez jakąś osobę (np. nauka Kopernikańska), a nawet pewną doktrynę (niekoniecznie naukową, bo również religijną, moralną, artystyczną), która zawiera wskazania praktyczne. Z drugiej strony „nauką” są nazywane procesy nauczania: uczenia kogoś i uczenia siebie, czyli edukacja, pedagogika.