logo
FA 6/2023 z laboratoriów

Jan Lichtarski

Inna perspektywa

O metodologicznych dylematach i priorytetach badań w naukach o zarządzaniu. Cz. I

Inna perspektywa 1

Każda racjonalna działalność człowieka, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, oparta być powinna na doborze oraz zastosowaniu odpowiedniej do jej przebiegu i wyników wiązki rozwiązań o charakterze metodologicznym o różnych stopniach szczegółowości.