logo
FA 6/2023 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Bilans wyszedł na plus

Czytelnia czasopism 1

Uniwersytet Warszawski zajmuje czołowe miejsce w krajowej lidze uniwersytetów badawczych. W stołecznej uczelni systematycznie rośnie nie tylko odsetek prac publikowanych w prestiżowych czasopismach, ale także liczba cytowań. Na koncie badaczy z UW znalazło się do tej pory jedenaście indywidualnych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Jak się osiąga takie sukcesy, opowiada pismu „Uniwersytet Warszawski” (nr 1/2023) prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Rozmówca zwraca uwagę na szereg istotnych kwestii. Podkreśla dobrą sytuację finansową uczelni i mówi o ambitnych planach na przyszłość. W ciągu najbliższych dziesięciu lat przewidywane jest wzmocnienie potencjału w obszarze wszechstronnego nauczania, doskonałości badawczej, a także sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania jednostką, tak, by UW stał się przyjaznym miejscem pracy. Dowiadujemy się, że począwszy od przyszłego roku akademickiego, po ponad siedmiu dekadach przerwy, Uniwersytet Warszawski będzie ponownie kształcił przyszłych lekarzy, podjęto bowiem decyzję o uruchomieniu Wydziału Medycznego.

Prof. Nowak podkreśla także potrzebę położenia dużego nacisku na współpracę uczelni z biznesem. W efekcie obustronnych relacji rynek pracy ma wzbogacić się o dobrze wyedukowane kadry przygotowane do podejmowania najbardziej wymagających wyzwań i wprowadzania koniecznych, z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki, zmian.

Co nowego?

Czytelnia czasopism 2

Począwszy od roku akademickiego 2023/2024 Politechnika Częstochowska wzbogaci się o kolejne kierunki. Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych powstaną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, a projektowanie i logistyka materiałów będą dostępne na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Oba mają dawać gwarancję zdobycia wykształcenia stanowiącego odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku technologicznego. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu, a także w jednostkach produkcyjnych oraz naukowo–badawczych. Wszystko dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy z różnorodnych obszarów.

Poszerzaniu niezbędnych kompetencji posłuży także otwarte niedawno nowoczesne laboratorium sterowania i diagnostyki samochodu. W czasach, kiedy na rynek weszły samochody hybrydowe, które wymagają obsługi przez dobrze wykształconą kadrę inżynierską, takie posunięcie wydaje się być świetnym i niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Laboratorium wyposażone zostało w osiem nowoczesnych specjalistycznych stanowisk, dzięki którym studenci zaznajomią się z zagadnieniami związanymi z obszarem sensoryki i aktoryki układów samochodu oraz z działaniem napędu hybrydowego.

To nie wszystko, co ma do zaoferowania uczelnia spod Jasnej Góry. Działający tutaj Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej pozwala ponadto realizować różnego typu przedsięwzięcia, które umożliwiają wprowadzanie potrzebnych usprawnień. Dzięki wspomnianemu programowi udało się na przykład zmodyfikować kształcenie na kierunku inżynieria materiałowa, informuje pismo „Politechnika Częstochowska” (nr 80/2023).

Siła z natury

Czytelnia czasopism 3

Dobroczynne właściwości lecznicze roślin są znane od wieków. Nie może więc dziwić, że preparaty naturalne zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród osób cierpiących na różne schorzenia. Nawet dziś, w czasach zaawansowanych technologii wykorzystywanych do produkcji leków syntetycznych, ich znaczenie nie tylko nie maleje, ale wręcz rośnie. To wzmagające się zainteresowanie wymaga zwrócenia uwagi na specyfikę ich działania, określone właściwości, a przede wszystkim na fakt wchodzenia w interakcję z innymi medykamentami. Na niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych szczególnie narażone są osoby w podeszłym wieku, które z uwagi na wielość schorzeń zażywają jednocześnie wiele lekarstw, te roślinne stosując często bez konsultacji z lekarzem. Dlatego właśnie tak ważna jest edukacja w tymże zakresie. Tej roli podjęło się pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Wiadomości Akademickie” (nr 88/2023), cały tekst poświęcając współczesnej fitoterapii, która „opisuje zależności między znanymi substancjami pochodzenia roślinnego oraz określa ich zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wybranych jednostek chorobowych”.

Z fragmentów poświęconych opisowi charakterystyki zawodu zielarza i fitoterapeuty dowiadujemy się, że ten drugi jest osobą posiadającą szeroką wiedzę nie tylko o mechanizmach działania na organizmy żywe leków roślinnych, ale także orientującym się w metabolizmie zawartych w nich substancji czynnych i potrafiącym wskazać odpowiednie dawkowanie preparatów, które zostały z nich przyrządzone. Fitoterapię i ziołolecznictwo można studiować. Absolwenci obu kierunków są kształceni w zakresie identyfikowania znaczenia poszczególnych ziół, rozpoznawania ich środowiska naturalnego, a także metod pozyskiwania i przetwarzania oraz ich zastosowania jako środków wspomagających procesy naprawcze organizmu albo stricte sensu leczniczych.

Aneta Zawadzka

Wróć