logo
FA 6/2022 uniwersytet lokalny

Janusz S. Gruchała

Uniwersytet w małym mieście?

Uniwersytet w małym mieście? 1

Szanujący się profesor nie powinien udzielać swego nazwiska i autorytetu w instytucji, w której jest de facto wykładowcą, a badania naukowe prowadzi w uczelni akademickiej. Także student przejawiający chęć podjęcia badań na poziomie magisterskim powinien być skierowany do uczelni, w której jego zamierzenia mogą się zrealizować w pełni.