logo
FA 6/2022 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Relatywizm w działaniu

Relatywizm w działaniu 1

Pytania: Mógł być? Miał zrobić? Może być? Czyżby nie był…? Na pewno był?

Twierdzenia: Mógł być złodziejem. Miał ukraść, a czy tak było, wypowie się sąd. Może być albo może będzie złodziejem. Czyżby nie był złodziejem? Na pewno był złodziejem, inaczej by go nie aresztowano.

To przykłady kwestii i orzeczeń względnych, relatywistycznych, tendencyjnych, podchwytliwych, podszytych fałszem.