logo
FA 6/2022 z laboratoriów

Mariusz Karwowski

Odnajdują ducha małych ojczyzn

Odnajdują ducha małych ojczyzn 1

Wypełniając na różne sposoby misję podtrzymywania lokalnej tożsamości, uczelnie spoza dużych ośrodków akademickich stają na straży miejscowego dziedzictwa kulturowego. Doskonałą tego ilustracją może być Laboratorium Regionów.