logo
FA 6/2022 uniwersytet lokalny

Krzysztof Szewior

Konteksty relacji uniwersytetów z otoczeniem społecznym

Konteksty relacji uniwersytetów z otoczeniem społecznym 1

Uniwersytet musi prowadzić badania naukowe w kooperacji z otoczeniem, by być innowacyjnym, by współkształtować dydaktykę zorientowaną na potrzeby modernizacyjne. Poprzez badania kreuje ścieżki rozwoju akademickiego, integruje środowisko naukowe i otoczenie.