logo
FA 6/2022 informacje i komentarze

Akademie z planem odbudowy ukraińskiej nauki

Akademie z planem odbudowy ukraińskiej nauki 1

Fot. PAN

Prezesi kilku akademii nauk spotkali się na początku czerwca w Warszawie, uzgadniając 10-punktowy plan działania na rzecz odbudowy nauki na Ukrainie. Jego sygnatariusze postanowili utrzymywać afiliacje instytucjonalne ukraińskich naukowców zatrudnionych tymczasowo za granicą, aby zachęcić ich do powrotu do własnego kraju po ustaniu działań wojennych. Mają zamiar uruchomić specjalne programy finansowania skierowane do młodych naukowców z Ukrainy i ich zespołów, w tym takie, które wykorzystują umowy o pracę zdalną. Stworzą programy finansowania wspólnych badań prowadzonych przez zespoły międzynarodowe z naukowcami pracującymi na Ukrainie oraz uruchomią finansowanie tzw. joint appointments. Zapewnią dostęp do specjalistycznych placówek badawczych za granicą, zwłaszcza takich, które zagwarantują możliwość prowadzenia badań realizowanych wcześniej w obiektach uszkodzonych lub zniszczonych podczas działań wojennych na Ukrainie. Zapewnią ukraińskim instytucjom naukowym zdalny, bezpłatny dostęp do czasopism naukowych. Udzielą zwolnień z opłat za przetwarzanie artykułów (APC), składki członkowskie w organizacjach naukowych oraz opłat za udział w konferencjach dla naukowców i organizacji badawczych na Ukrainie. Zapewnią ukraińskim naukowcom możliwości nawiązywania kontaktów i wzajemnego uczenia się ze współpracownikami i organizacjami działającymi w międzynarodowej wspólnocie badawczej. Będą przekazywać instytucjom ukraińskim wciąż nadający się do użytku sprzęt laboratoryjny i badawczy w celu zastąpienia wyposażenia zniszczonego w czasie wojny. Pomogą w zaplanowaniu powojennej odbudowy nauki na Ukrainie z uwzględnieniem przyszłych potrzeb tego narodu, w tym modernizacji ukraińskiego systemu badań naukowych, innowacji oraz edukacji.

Prezesi akademii postanowili też powołać radę koordynacyjną w celu zmaksymalizowania oddziaływania tego programu i wzmocnienia efektu synergii. Odbudowa ukraińskiej nauki nie powinna koncentrować się na odtworzeniu tego, co zostało utracone, ale na przygotowaniu krajowych instytucji naukowych do sprostania wspólnym wyzwaniom XXI wieku – przekonują prezesi akademii, którzy spotkali się w Warszawie.

Pod programem podpisali się: Antonio Loprieno (Europejska Federacja Akademii Nauk), Gerald Haug (Niemiecka Narodowa Akademia Nauk Leopoldina), Marcia McNutt (Narodowa Akademia Nauk USA), Anatoliy Zagorodny (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Jerzy Duszyński (Polska Akademia Nauk), Marie Louise Nosch (Królewska Duńska Akademia Nauk i Literatury), Robin Grimes (Towarzystwo Królewskie w Londynie).

MK

Wróć