logo
FA 6/2022 informacje i komentarze

Robert Musiałkiewicz

Absolwenci w regionie

Absolwenci w regionie 1

O regionalnej roli uczelni zawodowej mówi dr Robert Musiałkiewcz, rektor włocławskiej PUZ.

Absolwenci uczelni stanowią niezmiernie ważne ogniowo na regionalnym i ogólnokrajowym rynku pracy. W szczególności cieszą bardzo dobre wskaźniki ich zarobków, co od lat plasuje nas w czołówce publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Zapewne przyczynia się do tego konsekwentna realizacja misji Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, tj. kształcenia praktycznego na wysokim poziomie, dającego absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub jej rozwijania; prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Chcemy być regionalnym liderem w bezpłatnym kształceniu studentów na kierunkach o profilu praktycznym, realizując przy tym zasady społecznej odpowiedzialności uczelni.

Region włocławski, czyli powiaty lipnowski, radziejowski i włocławski, jest relatywnie słabo rozwinięty pod względem gospodarczym. Istnienie uczelni umożliwia zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym tym osobom, których ze względów ekonomicznych nie stać na podjęcie nauki w większych miastach. Stanowi ona też barierę przed depopulacją Włocławka i okolic.

Wróć