logo
FA 6/2022 informacje i komentarze

20 lat włocławskiej Almae Matris

20 lat włocławskiej Almae Matris 1

Publiczna Uczelnia Zawodowa we Włocławku istnieje już 20 lat. Starania o utworzenie w tym mieście uczelni państwowej podjęto w czasie, gdy na mapie administracyjnej kraju widniało jeszcze województwo włocławskie. W maju 2000 roku Rada Miasta Włocławka podjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania na terenie miasta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wyrazem obywatelskich dążeń stało się zarejestrowanie 16 września 2000 roku Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. O powołanie państwowej uczelni zabiegali także parlamentarzyści z regionu włocławskiego. Ostateczne deklaracje na rzecz włocławskiej państwowej uczelni zawarto w podpisanym 13 grudnia 2001 roku porozumieniu wojewody Kujawsko-Pomorskiego, marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydenta Włocławka i Stowarzyszenia na rzecz Kujawsko-Dobrzyńskiej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wojewoda zadeklarował przekazanie na rzecz uczelni budynku przy ulicy 3 Maja, który jest obecnie siedzibą uczelni, marszałek natomiast bazy lokalowej i materialnej Zespołu Kolegiów Nauczycielskich wraz z biblioteką. Wkrótce potem, 20 września 2021 r., Rada Ministrów RP wydała rozporządzenie o powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Pierwszym rektorem został prof. Krzysztof A. Kuczyński.

Formalnie uczelnia rozpoczęła działalność 1 lutego 2002 r., a pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce 26 lutego tego roku. Zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe rozpoczęło 94 studentów. W październiku 2002 r. 666 osób podjęło studia na kierunkach: filologia, stosunki międzynarodowe, język polski. W 2004 r. uczelnia rozpoczęła kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing na specjalności zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, od października 2006 r. na specjalności informatyka w zarządzaniu. Później uruchomiono administrację, informatykę i pedagogikę oraz kierunki: mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, prawo, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia jednolite magisterskie), menedżerskie studia finansowo-prawne (studia II stopnia), pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Obecnie na PUZ studiuje ok. 1200 studentów. Przez 20 lat uczelnia wykształciła 6300 absolwentów. Zgodnie z Ogólnopolskim Systemem Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych w 2022 r. absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia włocławskiej Publicznej Uczelni Zawodowej – bo tak od 2019 r. nazywa się uczelnia – uplasowali się na drugiej pozycji pod względem wysokości ich zarobków wśród uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.

20 lat włocławskiej Almae Matris 2

Uczelnia posiada dziś 4 obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni 16 tys. m², w tym znakomicie wyposażone Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Zatrudnia ponad 100 pracowników akademickich, ponad 50 pracowników administracji i 15 pracowników przedszkola. Dodatkowo corocznie uczelnia zatrudnia na umowach cywilnoprawnych ok. 300 wykładowców i opiekunów praktyk studenckich.

Jak przystało na uczelnię realizującą kształcenie o profilu praktycznym, włocławska PUZ stawia na ścisłą współpracę z pracodawcami. Corocznie ponad 100 przedstawicieli pracodawców uczestniczy w przygotowywaniu planów studiów. Każdy taki program jest akceptowany przez zakładową radę ekspertów, w skład których wchodzą branżowi specjaliści z regionu. Studenci realizują 6-miesięczną praktykę zawodową. Ok. 70% kadry akademickiej to osoby posiadające doświadczenie zawodowe nabyte poza systemem szkolnictwa wyższego. Uczelnia zatrudnia na częściach etatów dydaktycznych specjalistów praktyków (menadżerowie, inżynierzy, lekarze, pielęgniarki itp.). Ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami z Włocławka i Brzeskiej Strefy Gospodarczej (wizyty studyjne, przygotowywanie zajęć na zlecenie poszczególnych przedsiębiorstw).

Włocławska PUZ prowadzi aktywną współpracę zagraniczną. Od momentu jej powstania przyjechało do Włocławka 600 studentów i wykładowców z partnerskich uczelni zagranicznych, a ponad 600 pracowników i studentów PUZ uczestniczyło w wyjazdach do zagranicznych uczelni.

Choć główny nacisk uczelnia kładzie na dydaktykę, nie zapomina też o działalności naukowej, corocznie organizując trzy cykliczne konferencje międzynarodowe i kilka krajowych. Wydawnictwo uczelni znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, a w wykazie czasopism naukowych znajduje się periodyk „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” (70 punktów), wydawany przez PUZ.

20 lat włocławskiej Almae Matris 3

Obok działalności dydaktycznej uczelnia pełni ważne funkcje gospodarcze, społeczne i kulturalne. Jest miejscem pracy kilkuset osób, które nierzadko wybierają Włocławek jako miejsce swojego zamieszkania właśnie z powodu zatrudnienia w PUZ. Stwarza alternatywę dla młodych Włocławian, którzy bez niej szukaliby swojego miejsca w innym mieście. Kreuje życie społeczno-kulturalne miasta, organizując szereg wydarzeń: zawody gamingowe i e-sportowe, wydarzenia naukowe i popularno-naukowe, koncerty, festiwale, spotkania ze znanymi osobami, zajęcia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pierwszego września 2022 r. PUZ zostanie Państwową Akademią Nauk Stosowanych.

(włn)

Zdjęcia: PUZ we Włocławku

Wróć