logo
FA 6/2022 informacje i komentarze

Wydarzenia

Nowy rektor UWr

Wydarzenia 1

Fot. UWr

WROCŁAW Prof. Robert Olkiewicz wygrał 6 czerwca przedterminowe wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były trzy tury. W dwóch wcześniejszych żadnemu z pięciorga kandydatów nie udało się uzyskać poparcia minimum 101 elektorów. W decydującej rundzie prof. Olkiewicz (112 głosów) pokonał dr hab. Patrycję Matusz (31) i prof. Roberta Wieczorka (27). Co ciekawe, był jednym z dwóch pretendentów, którzy nie otrzymali poparcia Rady Uczelni. Jest fizykiem specjalizującym się w metodach matematycznych fizyki, podstawach matematycznych modeli statystycznych oraz układach kwantowych otwartych. Wcześniej (2008-2012) był dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii, następnie sprawował funkcję prorektora UWr ds. ogólnych (2012–2016) i dyrektora ds. informatyzacji (2016–2020). Obecnie jest dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej. Prof. Olkiewicz zastąpi w fotelu rektora prof. Przemysława Wiszewskiego, którego mandat wygasł wskutek podjęcia przez niego prac zarobkowych bez zgody Rady Uczelni, co potwierdził w marcu minister edukacji i nauki. Na stanowisku rektora UWr prof. Olkiewicz dokończy kadencję 2020–2024.

Podwawelskie Dioscuri

Wydarzenia 2

Fot. NCN

WARSZAWA Trzy nowe Centra Dioscuri powstaną w Krakowie. Na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ dr Mikołaj Frączyk (Uniwersytet Chicagowski) będzie rozwijał metody probabilistyczne i dynamiczne w celu rozwiązania otwartych problemów dotyczących przestrzeni lokalnie symetrycznych, krat arytmetycznych, grup klas odwzorowań i grup przekształceń interwałowych. Dr Przemysław Nogły (ETH Zurich) wykorzysta nowe metody eksperymentalne do badania molekularnych mechanizmów działania białek na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dr Mateusz Sikora (Instytut Biofizyki im. Maxa Plancka we Frankfurcie) zajmie się modelowaniem modyfikacji potranslacyjnych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki i finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań. W Polsce działa już pięć takich centrów. Każde otrzymuje do 1,5 mln euro na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć.

Uphageny dla badaczy UG

Wydarzenia 3

Fot. Alan Stocki

GDAŃSK Po raz drugi z rzędu Nagroda im. Jana Uphagena, najważniejsze na Pomorzu wyróżnienie dla młodych badaczy, trafiła w obu kategoriach do przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego. W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych wyróżniono mgr Natalię Lubińską z Wydziału Historycznego, której obszarem badań są zagadnienia związane z kulturą i historią Dalekiego Wschodu, a wśród zainteresowań naukowych m.in. obrazy chińskiej kultury i społeczeństwa w świadomości Polaków na przestrzeni wieków i rozwój sinologii w Polsce. W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych uhonorowano dr. Igora Rafała Obuchowskiego, który zajmuje się mechanizmami molekularnymi zapewniającymi komórce ochronę przed skutkami takich czynników, jak wystawienie na skrajne temperatury czy nieprzyjazne chemicznie środowisko. Jego domeną są białka opiekuńcze odpowiedzialne za ochronę i „naprawianie” wszystkich białek komórki, które mogą ulegać uszkodzeniom w nieprzyjaznych warunkach.

Po raz trzeci

Wydarzenia 4

Fot. PAN

WARSZAWA Prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, został po raz trzeci wybrany na członka zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA). Kadencja 8-osobowego zarządu potrwa do 2024 roku. Prof. Rowiński jest hydrologiem i hydrodynamikiem związanym z Instytutem Geofizyki PAN. Od 2006 r. kieruje Międzynarodową Szkołą Hydrauliki pod auspicjami International Association of Hydraulic Research IAHR oraz Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Jest także zastępcą przewodniczącego rady europejskiej sieci akademii SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies). ALLEA zrzesza 61 akademii nauk z 40 europejskich krajów. Powstała w 1994 roku, a PAN jest jej członkiem założycielem. W 2000 roku do organizacji dołączyła również Polska Akademia Umiejętności z Krakowa. Na czele ALLEA stoi obecnie prof. Antonio Loprieno ze Szwajcarii.

Japoński order dla byłego rektora UJ

Wydarzenia 5

Fot. UJ

KRAKÓW Prof. Wojciech Nowak otrzymał Order Wschodzącego Słońca – Złote Promienie ze Wstęgą. To odznaczenie nadawane osobom cywilnym za specjalne zasługi dla Japonii. Jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego aktywnie angażował się w rozwój współpracy naukowej z uczelniami japońskimi. Podczas jego kadencji (2012–2020) podpisane zostały umowy z 16 uniwersytetami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Szczególnie owocna jest współpraca z Kobe University, w wyniku której na Wydziale Prawa i Administracji UJ utworzono Szkołę Prawa i Kultury Japońskiej. Order Wschodzącego Słońca to trzecie w hierarchii ważności odznaczenie – po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni, a przed Orderem Świętego Skarbu – przyznawane w Japonii. Został ustanowiony w 1875 roku przez cesarza Mutsuhito.

Rekrutacja dla Ukraińców

WARSZAWA Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. Z inicjatywą jej uruchomienia wyszła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, chcąc ułatwić kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom uczelni oraz jednostek naukowych z Ukrainy zapoznanie się z ofertą kształcenia lub możliwościami podjęcia pracy zarobkowej w polskich uczelniach, a także instytutach naukowych. W serwisie ukraina.irk.edu.pl udostępniono ofertę studiów zarówno w trybie rekrutacji na pełny cykl kształcenia, jak i kontynuacji wcześniej rozpoczętej nauki. Zawarto też propozycje udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych, podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich czy współpracy (staże, stypendia naukowe) i pracy w polskich podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (uczelniach, instytutach PAN, instytutach badawczych).

Młodzi nobliści

Wydarzenia 6

Fot. NZS

WARSZAWA Dziewięcioro studentów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki zdobyło statuetki Studenckiego Nobla: Paweł Gut z Akademii Górniczo-Hutniczej (nauki techniczne), Natalia Komorowska z ASP we Wrocławiu (sztuka), Karolina Król z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Bandzerewicz z Politechniki Warszawskiej (nauki przyrodnicze i energetyka), Karol Łukanowski z Uniwersytetu Warszawskiego (fizyka i astronomia), Alicja Forma z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (medycyna i farmacja), Paweł Bącal z UW (nauki społeczne), Marceli Hązła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (nauki ekonomiczne), Agata Szewczykowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (działalność społeczna). Każdy z laureatów otrzymał 5 tys. zł. Konkurs organizowany jest od 2009 r. przez NZS. W tym roku odbył się pod hasłem „Moc do bycia najlepszym”. Laureaci zostali wyłonieni spośród 614 kandydatów.

Obronią i zabezpieczą

KIELCE Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa powstanie na Politechnice Świętokrzyskiej. Będą tam projektowane systemy sterowania oraz naprowadzania pocisków rakietowych, a także nowoczesne drony. W skład Centrum wejdą: Ośrodek Nowoczesnych Technologii Obronnych, Ośrodek Systemów Bezpieczeństwa oraz Ośrodek Kompetencyjny Zarządzania Produkcją Uzbrojenia. We współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową naukowcy opracują m.in. zdalnie sterowany i autonomiczny system artyleryjsko-rakietowy do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, optoelektroniczną głowicę skanująco-śledzącą dla samonaprowadzających pocisków rakietowych krótkiego zasięgu czy autonomiczny pojazd lądowy specjalnego przeznaczenia współpracujący z bezzałogowym obiektem latającym. Do zadań jednostki będzie też należało monitorowanie zagrożeń i ochrona cyberprzestrzeni.

Ogrodowa siedziba

Wydarzenia 7

Fot. UPP

POZNAŃ Na przypadające w 2025 roku stulecie powstania Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie miał wreszcie swoją siedzibę. W budynku znajdą się: wielofunkcyjna sala edukacyjna, pomieszczenia biurowe, a także ekspozycja zbiorów. Głównym założeniem było jak najlepsze wkomponowanie obiektu w otoczenie. Lekka, nowoczesna konstrukcja ma promować rozwiązania ekologiczne w budownictwie i drewno jako surowiec odnawialny. Centrum powstanie ze środków własnych Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP. Ogród Dendrologiczny kolekcjonuje drzewa i krzewy dla celów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dendroflory polskiej. Pierwsza kolekcja powstała w 1922 roku, ale oficjalne otwarcie Ogrodu miało miejsce trzy lata później.

Nowy prezes amerykanistów

Wydarzenia 8

Fot. UŚ

KATOWICE Dr hab. Paweł Jędrzejko z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego został powołany na stanowisko prezesa International American Studies Association. To jedyna na świecie niezależna, pozarządowa organizacja skupiająca amerykanistów z ponad 50 krajów. Jej celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany idei i informacji między uczonymi, którzy badają i przekazują wiedzę o Amerykach. Nowy prezes pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ. W latach 2013–2020 kierował Zakładem Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię i historię literatury i kultury, teorię przekładu oraz filozofię. Jest twórcą pierwszych pełnowymiarowych polskojęzycznych opracowań dotyczących Hermana Melville’a.

Ruszył kwantowy Klaster Q

WARSZAWA W Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano działalność Klastra Technologii Kwantowych. Skupia on 19 podmiotów, w tym pięć uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski, Gdański, Jagielloński, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Będą wspólnie pracować nad zastosowaniem technologii kwantowych m.in. w medycynie, metrologii, robotyce, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie, bankowości, a także symulacjach układów złożonych. Nowa inicjatywa ma być swoistym parasolem nad działaniami prowadzonymi przez różne ośrodki. Naukowcy liczą na wsparcie władz publicznych i ustanowienie długofalowego programu rozwoju badań kwantowych, podobnego do tych, które funkcjonują w innych krajach.

Biblioteczne 100 lat

Wydarzenia 9

Fot. AGH

KRAKÓW Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obchodzi jubileusz 100-lecia. Posiada zbiory liczące ponad 440 tys. książek, 148 tys. wol. czasopism drukowanych i ponad 340 tys. jednostek obliczeniowych zbiorów specjalnych. Zapewnia dostęp do ponad 730 tys. zasobów elektronicznych (m.in. artykułów, rozdziałów książek, referatów w materiałach konferencyjnych), w tym 98 specjalistycznych i wielodziedzinowych baz danych. Prowadzi Punkt Informacji Normalizacyjnej oferujący pełny dostęp do ponad 100 tys. norm polskich i zagranicznych oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, który udostępnia wszystkie polskie opisy patentowe. Na 6100 m2 mieści się także dwupoziomowa Czytelnia Główna (97 miejsc), Czytelnia Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (42), Czytelnia Książek Własnych, a także Strefa Wolnego Dostępu, gdzie zgromadzono około 60 tys. podręczników z możliwością samodzielnych wypożyczeń.

Wyszkolą w ratownictwie

SZCZECIN Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego zostanie utworzony w Akademii Morskiej w Szczecinie. Będzie kształcił wysoko wykwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej. Uczelnia zabiegała o budowę ośrodka od 10 lat. Jego uruchomienie będzie kosztować ponad 73 mln zł. Ma to być najnowocześniejsza jednostka szkoleniowa przeznaczona do podnoszenia kompetencji osób dorosłych pracujących w branżach i jednostkach ściśle związanych ze służbami publicznymi, takimi jak: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Straż Pożarna, Policja, Wojsko Polskie itd. Umożliwi również realizację ćwiczeń w ramach międzynarodowych grup reagowania kryzysowego w zakresie wypadków morskich. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pozwoli na szkolenie w warunkach maksymalnie zbliżonych do sztormowych, m.in. z użyciem i wodowaniem symulatora helikoptera. Znajdą się tu także centra symulacji medycznej oraz walki z ogniem i wodą.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Seweryn

Wydarzenia 10

Fot. Michał Pytlak

LUBLIN Prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, specjalista w zakresie inżynierii mechanicznej, dołączył do grona 19 doktorów honoris causa Politechniki Lubelskiej. Od wielu lat współpracuje z naukowcami lubelskiej uczelni, a zwłaszcza Wydziału Mechanicznego. Zajmuje się mechaniką materiałów i konstrukcji, metodami komputerowymi mechaniki, zmęczeniem materiałów i konstrukcji, mechaniką uszkodzeń i pękania, wytrzymałością elementów konstrukcyjnych oraz metodami eksperymentalnymi mechaniki. Jest autorem około 350 publikacji naukowych i 7 monografii. Jego prace były cytowane 1096 razy (wg Web of Science), a indeks Hirscha wynosi 15. Zasiada w Komitecie Mechaniki PAN.

Doktorat h.c. – prof. Marek Rudnicki

Wydarzenia 11

Fot. Michał Pytlak

KATOWICE Mentor setek studentów medycyny i lekarzy specjalizujących się w chirurgii w Polsce i Stanach Zjednoczonych otrzymał tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Marek Rudnicki należy do grona wybitnych chirurgόw przewodu pokarmowego. W jego naukowej domenie znajdują się m.in. problemy związane z konsekwencjami zabiegόw operacyjnych, endokrynne interakcje przewodu pokarmowego oraz minimalnie inwazyjna chirurgia. Jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika jej poświęconego. Od 35 lat pracuje na amerykańskich uczelniach, ostatnio w University of Illinois w Chicago. Należy do Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów. Od dwóch dekad prowadzi założony przez siebie Polsko-Amerykański „Program Walki z Rakiem Piersi – Amber Coalition”. W latach 2009–2016 kierował Światową Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych.

ALK na rzecz naukowców-uchodźców

WARSZAWA Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia z Europy Środkowej weszła w skład międzynarodowego konsorcjum na rzecz naukowców-uchodźców. Znalazło się w nim blisko 50 instytucji edukacyjnych z całego świata. Powstanie sieci szkół wyższych, które udzielają schronienia i dają możliwość dalszej pracy naukowcom zmuszonym do emigracji ze swoich krajów i macierzystych instytucji, zainicjowała nowojorska The New School. Do konsorcjum przystąpiły m.in. uniwersytety Carnegie Mellon, McGill, Northwestern, Columbia, Yale. Program dla naukowców-uchodźców obejmuje wolny dostęp do zasobów bibliotecznych i webinariów, możliwość kontynuacji własnych badań oraz udział w stacjonarnych seminariach w The New School dla wszystkich stypendystów o statusie uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w uczelniach goszczących.

Platforma dla śledczych

Wydarzenia 12

Fot. PW

WARSZAWA Mobilną Platformę Kryminalistyczną do szybkiego zbierania i analizowania danych z miejsca ataku terrorystycznego lub katastrofy stworzyli inżynierowie z Politechniki Warszawskiej. To laboratorium zainstalowane w rozkładanym kontenerze. Składa się z sześciu modułów, które umożliwiają dokumentowanie miejsca zdarzenia, wykonanie badań biologicznych i daktyloskopijnych, analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych i nagrań z monitoringu oraz rekonstrukcję zdarzeń na podstawie danych balistycznych. Platforma może być zasilana bezpośrednio z sieci energetycznej, ale ma również autonomiczny system zasilania z wbudowanym agregatem prądotwórczym oraz układ podtrzymania napięcia. Działa w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Może stanowić wsparcie dla policjantów i strażników granicznych.

Uczelnie z miast post-industrialnych

ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki dołączył do międzynarodowej sieci UNIC. Został tym samym szesnastą polską uczelnią o statusie Uniwersytetu Europejskiego. UNIC (European University of Post-Industrial Cities) to jedno z 24 konsorcjów wyłonionych w ostatnim konkursie Komisji Europejskiej. Sojusz skupiał dotąd osiem uczelni partnerskich, którym przewodził holenderski Erasmus Universiteit Rotterdam. Ponadto sieć tworzyły: Universidad de Deusto (Hiszpania), Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), University College Cork (Irlandia), Koç Üniversitesi (Turcja), Université de Liège (Belgia), Oulun yliopisto (Finlandia), Sveučilište u Zagrebu (Chorwacja). Oprócz UŁ dołączył także Malmö universitet (Szwecja). W sumie w dwóch dotychczasowych konkursach Komisja Europejska wyłoniła 41 konsorcjów, które na zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, otrzymały łącznie 287 mln euro.

Zbadają procesy poznawcze

Wydarzenia 13

Fot. Marcin Kania

KRAKÓW Laboratorium Badań Neuropsychologicznych i Psychofizjologicznych otwarto na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Będą w nim prowadzone badania z zakresu psychologii dotyczące procesów poznawczych i emocjonalnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Posłużą do tego m.in. komputery o dużej mocy obliczeniowej, przeznaczone do prowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych oraz przetwarzania surowych danych rejestrowanych w trakcie badań; stanowiska eyetrackingu, pomiarów psychofizjologicznych i stabilometrycznych oraz VR, system EEG i stanowisko do biofeedbacku i neurorehabilitacji. Zasoby pracowni posłużą również do celów dydaktycznych, zapewniając bazę sprzętową między innymi do specjalistycznych zajęć laboratoryjnych czy badań realizowanych przez studentów starszych lat w ramach seminariów magisterskich pod opieką promotora.

Już prawie stu

Wydarzenia 14

Fot. PWr

WROCŁAW Prof. Rafał Weron z Politechniki Wrocławskiej został przyjęty do Academia Europaea zrzeszającej naukowców z różnych dziedzin. Wśród jej członków jest już 99 Polaków. Prof. Weron jest piątym naukowcem z PWr, który znalazł się w tym gronie. Jest specjalistą od zarządzania ryzykiem, symulacji komputerowych, prognozowania na rynku elektroenergetycznym oraz stosowania narzędzi statystyki obliczeniowej do zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej. Kieruje Katedrą Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej. Jest również członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. W 2018 r. zdobył nagrodę główną PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki. Academia Europaea zrzesza blisko 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych.

Udany powrót Wiosny

Wydarzenia 15

Fot. Jan Leżak

LUBLIN Twórcy spektaklu Przesilenia z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zdobyli Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej, która po blisko pół wieku powróciła do lubelskiej Chatki Żaka. To ogólnopolski festiwal teatrów studenckich, który odbywał się w Lublinie w latach 1966–1974. Został wznowiony pod hasłem „BUDOWAĆ MOSTY”. Wystąpiło 8 grup teatralnych: Teatr Politechniki Warszawskiej, BARTER z Chatki Żaka, Teatr ITP, Teatr Chwila, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Teatr Imperialny z Chatki Żaka, Martyna Strychalska (Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury) i Teatr Inaczej. Nagroda Publiczności trafiła do Teatru Imperialnego. Ponadto nagrodzono: Malwinę Giedyk, Aleksandrę Najdę, Martynę Sabak i Jana Filipa, Jagodę Stanicką i twórców spektaklu Więcej grzechów nie pamiętam.

Nowy rektor Akademii Ignatianum

Wydarzenia 16

Fot. AIK

KRAKÓW Dotychczasowy dziekan Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum, dr hab. Tomasz Homa SJ, będzie od 1 września nowym rektorem uczelni. Zastąpi ks. prof. dr. hab. Józefa Bremera SJ, który sprawował tę funkcję od 2015 roku. Z krakowską uczelnią związany jest od 1994 r. W latach 2010–2014 był dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa AIK. Później objął stanowisko dziekana Wydziału Filozoficznego. W swoich badaniach zajmuje się problematyką dotyczącą filozofii społecznej i politycznej, egzystencjalnej oraz etyki i kultury. Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. To jedna z blisko dwustu uczelni jezuickich na świecie. Oprócz Wydziału Filozoficznego funkcjonuje także Wydział Pedagogiczny.

Nie ma mocnych na UJ

WARSZAWA Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali – po raz 14 z rzędu – najlepsze wyniki podczas egzaminów na aplikacje. Dobrze poszło też absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Do egzaminów przystąpiły 6373 osoby, tj. o 255 więcej niż w najgorszym pod tym względem od lat roku 2020. Zdało 3800. Na aplikacji komorniczej zdawalność wyniosła 64,2%, na notarialnej 60,7%, na adwokackiej 59,8%, a na radcowskiej 59%. Do egzaminów przystąpiło 4060 kobiet, z których pozytywny wynik uzyskało 2315.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Ewa Barlik, Andrzej Charytoniuk, Monika Chrobak, Iwona Cieślik, Iwona Czajkowska-Deneka, Kamil Dziewit, Anna Korzekwa-Józefowicz, Elżbieta Michalak-Witkowska, Krzysztof Szymański, Jacek Szymik-Kozaczko, Paweł Śpiechowicz, Katarzyna Uczkiewicz

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć