logo
FA 6/2021 informacje i komentarze

Mariusz Karwowski

Studenccy nobliści

Już po raz 13. rozdano Studenckie Noble. W tym roku do konkursu napłynęło 420 zgłoszeń. Spośród nich wyłoniono 86 finalistów. W kolejnym etapie komisja konkursowa, złożona z 33 profesorów polskich uczelni, wybrała 9 najzdolniejszych studentów. Każdy otrzymał po 5 tys. zł.

W kategorii „dziennikarstwo i literatura” wyróżniono Antoninę Tosiek, studentkę II roku filologii polskiej (specjalność: kuratorstwo literatury) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka pisze wiersze i utwory sceniczne. W ramach projektu „Pierwsza książka wierszem” nakładem Biura Literackiego ukazał się jej debiutancki tom storytelling.

W „naukach przyrodniczych i energetyce” nagrodzono Kacpra Prokopa, studenta V roku chemii medycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i stypendystę ministra edukacji i nauki. Współpracuje on z Centrum Inżynierii Materiałowej Łukasiewicz – PORT, gdzie w Zespole Badawczym Syntezy Zaawansowanych Materiałów bierze udział w projekcie dotyczącym warstw 2D, tj. produkcji i analizy grafenu. Był finalistą „Złotego Medalu Chemii”.

W „naukach technicznych” bezkonkurencyjna była Justyna Pelc, studentka ostatniego roku zarządzania (specjalność: zachowania i decyzje menedżerskie) na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz absolwentka dwóch kierunków studiów inżynierskich (automatyka i robotyka; zarządzanie i inżynieria produkcji). Angażuje się w projekty związane z eksploracją kosmosu. Jest liderką wielokrotnie nagradzanej grupy Innspace. Zasiada w Radzie Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, a także Zarządzie Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Nobla w „sztuce” zdobyła Katarzyna Nachman, studentka V roku grafiki na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W swoim dorobku ma grafiki, plakaty, ilustracje wierszy. Wygrała międzynarodowy konkurs na plakat Poznań Art Week oraz „Art+” V Przegląd Studencki Cieszyn Tętni Sztuką.

W „naukach społecznych” uhonorowano Michała Gębickiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako członek drużyny Vis Moot Team Silesia został najlepszym mówcą podczas międzynarodowego konkursu 1st Lviv Pre-Moot. Jest przewodniczącym Studenckiej Poradni Prawnej Koła Naukowego WPiA UŚ w Katowicach,

W „naukach ekonomicznych” doceniono Szymona Jarosza, studenta kierunku rachunkowość i controlling w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest on uczestnikiem Programu Szkoła Orłów, w którym prowadzi badania dotyczące złożoności zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. Otrzymał stypendium ministra edukacji i nauki oraz Santander Universidades dla najlepszych studentów UEK.

W „działalności społecznej” wygrała Julia Orłowska, studiująca stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współzałożycielką Globalnej Wioski – organizacji młodzieżowej, która za cel obrała pielęgnowanie wrażliwości oraz zrozumienia wobec otaczającego świata. Przewodniczy Kołu Naukowemu Polityki Ekonomicznej i Społecznej.

W kategorii „medycyna i farmacja” zwyciężył Wojciech Szlasa, student IV roku Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej na Wydziale Farmaceutycznym prowadzi prace z zakresu biologii komórki nowotworowej. Jest stypendystą ministra zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Pełni funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Biologii Komórki Nowotworowej.

W kategorii „fizyka i astronomia” Studencki Nobel trafił w ręce Jana Chojnackiego z II roku anglojęzycznego kierunku Physics na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się on zastosowaniem symetrii teorii grawitacji inspirowanych teorią strun do przewidywań kosmologicznych. Jest współautorem publikacji na łamach „Journal of Cosmology and Astroparticle Physics”.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów od 2009 r. To jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny w pełni tworzony przez organizację studencką. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie takich kryteriów jak: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą brać udział zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Konkurs zorganizowano we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Mariusz Karwowski

Studenccy nobliści 1

Justyna Pelc:

To niesamowita nagroda na koniec studiów, bo za miesiąc zostanę absolwentką. Kiedy zaczynałam automatykę i robotykę, nie spodziewałam się, że po kilku latach będę zaangażowana w przemysł kosmiczny i przeżyję przygodę tak naprawdę nie z tej Ziemi. Nie myślałam, że to, co zaczęło się od pracy złożonej na konkurs przez czworo przyjaciół zamieni się w 20-osobową grupę, która działa w całej Polsce i realizuje z sukcesami projekty kosmiczne. Moim ulubionym jest baza na Księżycu Xors. To był pierwszy projekt, przy którym miałam okazję pracować z ludźmi z zupełnie różnych dziedzin – nie tylko konstruktorami, robotykami czy architektami, ale też lekarzami, prawnikami i astrobiologami. Dzięki połączeniu odmiennych doświadczeń udało się stworzyć niezwykle ciekawy i dopracowany projekt habitatu na Księżycu.

Studenccy nobliści 2

Jan Chojnacki:

Interesują mnie teorie opisujące ewolucję bardzo wczesnego Wszechświata. Próbuję ustalić, dlaczego teraz wygląda tak, a nie inaczej. Wraz z czterema kolegami z Wydziału Fizyki UW dowiodłem, że powstawanie wieloświata jest matematycznie nieodzowną częścią modeli inflacji kosmologicznej, wynikających z tzw. asymptotycznego bezpieczeństwa. Stworzyliśmy model numeryczny symulujący ewolucję Wszechświata w okresie inflacji, a wyniki zderzyliśmy ze znanymi, analitycznymi warunkami powstawania wieloświata, motywowanymi rozważaniami teorii strun. Okazuje się, że warunki te nie uwzględniają tunelowania kwantowego przez barierę potencjału inflatonu. Jest to nieznany wcześniej wynik i nieoczywisty mechanizm powstawania wieloświata.

Studenccy nobliści 3

Julia Orłowska:

Działalność społeczna jest od sześciu lat nieodłącznym elementem mojego życia. Traktuję tę nagrodę jako docenienie pewnej idei – łączenia chęci pielęgnowania wrażliwości na cudze potrzeby z popularyzacją wiedzy. W Globalnej Wiosce staramy się zarażać innych ciekawością świata i pomagać zrozumieć problemy społeczności z różnych regionów. W ramach konkursu „Cześć, Europo!”, który współorganizowałam razem z przyjaciółmi z liceum, dzieci będące jeszcze w podstawówce inicjowały swoje pierwsze projekty dla lokalnych wspólnot. Chciałabym, by każde organizowane przeze mnie wydarzenie, kampania bądź projekt sprowadzały się do hasła: warto dzielić się dobrem z innymi ludźmi.

Wróć